2 av 10 bedrifter sliter med å få tak i riktig kompetanse

Vi mangler sykepleiere, håndverkere, ingeniører og teknologer.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker i Norge, og vi mangler ca. 60 000 arbeidstakere. Det er omtrent 15 000 flere i år enn i fjor.

Det viser NAVs Bedriftsundersøkelse som publiseres hver vår.

Det går likevel i en positiv retning: flere og flere får jobb, og ledigheten går ned. Men behovet øker likevel, og vi trenger enda flere i jobb – spesielt i bygg- og anleggsbransjen og i helse- og omsorgssektoren.

I bygg og anlegg er mangelen på håndverkere særlig stor: tømrere og snekkere (3 200), elektrikere (2 400) og rørleggere (2 150).

Behovet for arbeidskraft i disse to bransjene har vært stabilt økende det siste året.

Sykepleiere, sykepleiere, sykepleiere

Sykepleiere er det enkeltyrket som trenger flest folk (4 500) – og her har det vært stor mangel over flere år. I tillegg til dette tallet trenger vi spesialsykepleiere (1 100) og helsefagarbeidere 2 650).

Mangelen på teknologer og ingeniører har også steget, og er estimert til 6 500 personer. Det er også her at ledigheten har gått mest ned de to siste årene.

Nordland, Vestfold og Telemark mest optimistisk

Bedriftene med mest optimisme med tanke på nyansettelser i fremtiden, befinner seg i Nordland, Vestfold og Telemark. De som ser mørkest på fremtiden, er  regionene Vestlandet og Innlandet.

Vest-Viken (Buskerud, Asker og Bærum), Oslo og Troms er fylkene som har hatt størst problemer med å rekruttere riktig kompetanse til sine virksomheter i januar, februar og mars 2019.

På motsatt side finner vi Agder, Trønderlag og Innlandet – de har hatt minst rekrutteringsproblemer av landets fylker.

Det mangler flest arbeidstakere i Oslo: ca. 9 650 personer. Men det er også stort behov i Nordland og Troms, hvis man ikke teller antall mennesker, men prosentvis behov.

Ellers er etterspørselen generelt stor etter kompetanse i informasjon og kommunikasjon, i tillegg til butikkmedarbeidere, kokker, servitører og andre salgsmedarbeidere.

 

MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT VÅREN 2019 ETTER YRKESGRUPPE: Det mangler flest innen bygg og anlegg, tett etterfulgt av helse- og omsorgsbransjen. Illustrasjon: NAVs Bedriftsundersøkelse

Om NAVs bedriftsundersøkelse:

  • Kartlegger landets behov for arbeidskraft.
  • 11 168 virksomheter svarte på undersøkelsen, det gir en svarprosent på 68.
  • Publiseres i perioden april-mai hver vår. Innsamlingsperioden i år var fra 29. januar til 13. mars.
  • Årets undersøkelse viser at vi mangler nesten 60 000 arbeidstakere.
  • Se tidligere undersøkelser her.

Kilde: NAV


Les også: 

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇