40 % av studentene mener kontakten med arbeidslivet er for dårlig

Studiebarometeret 2018: studenter er ikke godt nok forberedte på arbeidslivet etter utdanning.

Tirsdag morgen 12. februar kom resultatene fra den nasjonale studentundersøkelsen.

Den viser at studenter er jevnt over fornøyde med utdanningstilbudene sine, men at de i for liten grad forbereder dem på arbeidslivet.

Undersøkelsen viser at studentene er fornøyde med kompetansen studieprogrammet gir dem, men at de opplever å bli for lite informert om arbeidslivet.

Hele 40 prosent mener at det i liten grad legges til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet. 

Du kan se video av fremleggingen av Studiebaromeret her. 

Praksis fremdeles en utfordring

Undersøkelsen har i flere år vist, og tendensene er de samme for 2018, at studentene er lite fornøyde med kommunikasjonen mellom praksissted og institusjon, og mindre enn halvparten av studentene mener den er god.

Studentene er også lite fornøyde med hvordan institusjonen organiserer praksisopplæringen.

På begge disse to spørsmålene er det stor spredning mellom studieprogrammene, også innenfor samme utdanningstype.

Av alle som er spurt, er det politistudentene som er mest fornøyde med utdanningen sin, mens de som studerer til å bli grunnskolelærere er minst fornøyde. Dette har vært stabilt over lengre tid.

POLITISTUDENTER MEST FORNØYDE: Mens de som studerer til å bli grunnskolelærere og samfunnsøkonomer, er minst fornøyde. Foto: Skjermbilde fra Studiebarometeret

Nye spørsmål i 2018: om tilknytning til arbeidslivet

Tidligere har undersøkelsen spurt om hva studentene tror om deres fremtidige situasjon på arbeidsmarkedet.

Nå handler spørsmålene mer om hva de opplever på studieprogrammet, og påstandene de fikk var:

 1. Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet
 2. Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet
 3. Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg
 4. Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

Omtrent halvparten sier de får god informasjon (påstand 2 og 3), men bare 35 prosent synes det samme om påstand 4.

Majoriteten av studentene synes med andre ord at det er for dårlig direkte kontakt mellom studiested og arbeidsliv. 

Angående kompetanse, er de fleste enige om at den er viktig for jobbene som venter.

 

GOD INFO, DÅRLIG KONTAKT: Det varierer fra studie til studie, men mange studenter synes selve kontakten med arbeidslivet er for dårlig. Foto: Skjermbilde av Studiebarometeret

Profesjonsutdanninger scorer høyt – samfunnsvitenskaplige studier lavt

Studenter innenfor utdanningstypene politi (4,3) og medisin (3,9) er mest fornøyde med hvordan studiet forbereder dem til arbeidslivet. Andre profesjonsutdanninger, som sykepleie, yrkesfaglærer, med flere, følger hakk i hæl.

Lavest score gir studentene i sosiologi og antropologi (begge 2,6).

Det er ikke bare studentene som mener dette – fra NOKUTs Underviserundersøkelse i 2017, synes de også at de utdanningstilbudene de gir studentene er relevante for arbeidslivet, men at også de har lite kontakt med det som faktisk møter studentene når de er ferdigstuderte.

 • Ønsker du å se Talent Medias saker uten å måtte lete etter dem selv? Vi har en egen Facebook– og Instagram-profil.

NSO-leder bekymret

Over tid har det vært liten endring i disse tallene, slik at studenter fremdeles møter samme utfordringer.

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, mener det må skje noe snart:

– Akademia og arbeidslivet må finne en måte å samarbeide på som bedrer situasjonen, for her har for lite skjedd over lang tid. Tallene viser hvor viktig den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivet og høyere utdanning kommer til å bli. Vi er også glade for at dette blir tematikk på statsministerens forestående toppmøtet på onsdag, sier Mikalsen i en pressemelding. 

Stortingsmeldingen han snakker om, er den som forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) presenterte i fjor høst (6. november): «Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet».

 

NSO-LEDER: Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Høyere utdanning og arbeidsliv må involvere seg mer mer hverandre

– Studentene våre skal tilegne seg forskningsbasert og praksisrelevant kompetanse, slik at de er godt skodd for et framtidig arbeidsliv. Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere seg mer med hverandre. Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sier i pressemeldingen skrevet i tilknytning Stortingsmeldingen.

UTDANNINGSMINISTER: Iselin Nybø (V). Foto: pressefoto

Fakta om Studiebarometeret

 • Nasjonal studentundersøkelse.
 • Gjennomført for 6. gang høsten 2018.
 • Over 31 000 studenter svarte på undersøkelsen = svarprosent på 48.
 • Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler og totalt inngår 1 796 studieprogrammer.
 • Utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Informasjonen skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi informasjon om studenters syn på
  studiekvalitet.
 • Resultatene publiseres i februar hvert år.

Du kan lese hele Studiebarometeret fra NOKUT her.

Synes du flere bør lese dette? Del saken! 🙂