FÅR MER PENGER: Luftfartsskolen er én av de yrkesfaglige utdanningene som får mer penger. Illustrasjonsfoto: Jon Flobrant

40 millioner kroner til fagskoler

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes.

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.

– Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digital læremidler. Det er viktig at fagskolene er oppdaterte og utdanner fagskolestudentene slik at de kan møte næringslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Regjeringen.

Utviklingsmidlene skal i 2019 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, utvikling av digitale læremidler og bruk av digital teknologi for læring. 

– Regjeringen er opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud. Derfor er det nå en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag er representert, sier kunnskapsministeren.

Stor interesse fra sektoren

– Norge vil trenge opp mot 100 000 flere fagarbeidere innen 2030, og vi står midt oppe i en viktig omstilling i norsk økonomi og næringsliv. Regjeringen ønsker å løfte fagskolene, og det gjør vi med denne tildelingen, sier Sanner.

Ddet er søkt om totalt 90 millioner kroner fordelt på 78 søknader. Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet. Både private og offentlige fagskoler får penger.

Dette er fagskolene som får tilskudd:

Fagskole Fagområde Tilskudd i kroner
Fagskolen i Hordaland Tverrfaglig og byggfag 5 475 000
Fagskolen i Kristiansand Maritime fag 2 500 000
Sørlandets fagskole Robotikk 902 000
Fagskolen i Rogaland Maritime fag og helse- og oppvekstfag 2 494 000
AOF Haugaland Helse- og oppvekstfag 345 000
Luftfartskolen Luftfartsfag 4 519 000
Fagskolen Aldring og helse Helsefag 612 000
Fagskolen i Østfold Helsefag og bygg og anlegg 1 300 000
Fagskolen i Telemark Prosessteknikk 2 520 000
Norges grønne fagskole Gartnerfag 75 000
Fagskolen Innlandet El-fag og helsefag 4 947 000
Norsk hestesenter (NHS) Hestefag 790 000
Fagskole Tinius Olsen Tverrfaglig industrirelatert og ledelsesfag 1 073 000
Fagskolen Oslo Akershus Anlegg (BIM), tverrfaglig, byggfag og KEM 1 986 000
Medlearn AS Helse- og oppvekstfag 705 000
Folkeuniversitetet Øst Tverrfaglig 320 000
Fagskolen i Kristiansund Prosessteknikk 1 616 000
Fagskolen i Ålesund Bygg, anlegg og elkraft 300 000
Treider Fagskole Fotografi/film 2 347 000
Norsk fotofagskole Fotografi/film 276 000
Nordland fagskole Maritime fag 3 948 000
Fagskolen i Kirkenes Anlegg og bergverk 960 000

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Fakta om fagskoleutdanning:

  • En fagskoleutdanning er en kort yrkesrettet utdanning, og en alternativ utdanningsvei etter videregående opplæring.
  • Fagskoleutdanning bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer.
  • Fagskoleutdanning er gjerne fleksible videreutdanninger som kan tas mens man er i jobb.

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene:

  • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
  • Dette er tredje året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. I 2017, 2018 og 2019 er det totalt bevilget om lag 124 millioner kroner til ordningen.
  • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku.
  • Årlige kriterier for ønsket prioritering av midlene blir vedtatt politisk i Kunnskapsdepartementet.
  • Prosjektene som får støtte i 2019, er fordelt på 22 fagskoler i 16 fylker.

Les også:

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇