LEDIG STILLING I HELSE OG BYGG: To bransjer med stort behov. Illustrasjonsfoto: privat/NAV

45 300 nye stillinger – bare i april

…og bare hos NAV. Flest jobbmuligheter er det i helse- og byggsektoren.

I løpet av april ble det registrert 45 300 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 6 prosent flere enn for ett år siden.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (7 900) samt bygg og anlegg (5 100), i følge NAV.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med april i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene.

Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Østfold, Vestfold og Finnmark har høyest ledighet i landet

Østfold, Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i april, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.

De fleste fylkene har lavere ledighet enn i april i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Aust-Agder og Hordaland. I Hedmark, Oppland og Troms var ledigheten høyere enn i april i fjor.

Les også: 

Podkast: Jobbsøker? Du kan mer enn du tror. Slik gjør du erfaringene dine relevante for jobben du vil ha.

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇