9 av 10 norske arbeidstakere er frustrerte på jobb

Én fjerdedel tenker hele tiden på å bytte jobb, viser ny undersøkelse.

Norske arbeidstakere er misfornøyde på jobb, og hele 84 prosent sier at de vurderer å bytte arbeidsplass. En fjerdedel tenker faktisk på det hele tiden. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra Staples Solutions – som også viser at arbeidsområdet har en større påvirkning på trivselen enn man skulle tro.

Det skriver Staples Solutions i en pressemelding. 

En ny undersøkelse* avslører at hele 9 av 10 norske arbeidstakere (92 prosent) føler seg frustrerte på jobb. Forventningen om at gresset er grønnere på den andre siden, gjør at mange tenker på å bytte arbeidsplass. Undersøkelsen viser faktisk at hele 1 av 4 (27 prosent) søker etter nye jobber på LinkedIn i arbeidstiden.

Og vi bytter også arbeidsplass ofte: Fra man er 18 til man er 48 år er det forventet at man vil ha 11,7 ulike jobber. Det viser seg imidlertid at mange opplever at gleden er kortvarig når de faktisk går over i en ny jobb. Nesten halvparten (46 prosent) føler seg nemlig frustrerte innen det har gått seks måneder.

Vi bruker mer tid på jobben enn hjemme

To tredjedeler av de spurte i undersøkelsen mener også at det er en kobling mellom kvaliteten på arbeidsområdet og trivsel.

– De fleste bruker mer tid på jobben enn hjemme, så arbeidsplassen er veldig viktig for ansattes helse, velvære og ytelse. Hvordan du ledes (ros og belønning fremfor kritikk), hvor mange timer du jobber, om du har fleksibel arbeidstid og et kontor av god kvalitet, er alle grunnleggende faktorer for å øke trivsel. Det fysiske miljøet er viktig, ikke bare fordi det gjør jobbopplevelsen tilfredsstillende, men også fordi det formidler til ansatte at ’vi bryr oss om deg’, sier Professor Sir Cary Cooper, ekspert i organisasjonspsykologi ved Alliance Manchester Business School.


*Undersøkelsen ble utført av det uavhengige analysebyrået Arlington Research i oktober 2018, og består av svar fra 7,000 kontoransatte. Respondentene var et utvalg fra ti europeiske land, inkludert: Storbritannia (2,000), Norge (500), Sverige (500), Tyskland (500), Nederland (500), Spania (500), Italia (500), Portugal (500) og Finland (500).

Her kan du selv lese presentasjonen av undersøkelsen.