Akkurat fått jobb? Dette skal kontrakten inneholde

Har du signert en arbeidskontrakt uten å være sikker på om det som står der er greit eller ikke? Du er ikke alene.

Som arbeidstaker skal du alltid ha en skriftlig arbeidsavtale, og dette gjelder uansett om det er fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen, opplyser Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Selv om det er arbeidsgivers jobb å sørge for at dere skriver en avtale, er det ikke bestandig det skjer, og du må da være klar over at du har krav på denne skriftlige avtalen.

Mange konflikter kan unngås med en tydelig avtale, og hvis du er usikker på noe, bør du finne ut av hvem som er tillitsvalgt, og ta en prat med vedkommende.

Muntlig avtale er også gyldig

Avtalen skal være klar snarest mulig, og hvis du skal arbeide for noen i mindre enn en måned, eller leies ut som arbeidskraft, skal det inngås skriftlig arbeidsavtale umiddelbart.

Hvis du skal jobbe for noen lenger enn én måned, skal du ikke utsette kontraktskriving lenger enn som så. 

Joda, det stemmer, en muntlig avtale med arbeidsgiver er like gyldig som en skriftlig avtale, men dersom dere skulle bli uenige om hva dere har avtalt, er det ord mot ord, og det er vanskelig å vite hvem som har rett.

Selv om dere kun har inngått en muntlig avtale, kan ikke du gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si deg opp på dagen. Når oppsigelsestid ikke er skriftlig avtalt gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven.

Hva skjer hvis vi ikke skriver kontrakt?

– Selv om man ikke har en skriftlig arbeidsavtale har man like rettigheter i henhold til lovens bestemmelser. Det er imidlertid et uttrykkelig krav om at det skal skrives skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold uavhengig av hvilken stilling det er snakk om, forklarer Anders Ellefsen i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Hvis dere ikke skriver under på arbeidsavtalen (som forøvrig må følge visse krav – les videre), kan Arbeidstilsynet gi pålegg ovenfor arbeidsgiver (jamfør arbeidsmiljøloven § 18-6.) Brudd på loven kan medføre straff etter bestemmelse i kapittel 19 i Arbeidsmiljøloven.  

«Det er et uttrykkelig krav om at det skal skrives skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold uavhengig av hvilken stilling det er snakk om.»

Anders Ellefsen i Arbeidstilsynets svartjeneste

KJÆRT BARN, MANGE NAVN: Arbeidsavtale, arbeidskontrakt, ansettelseskontrakt – uansett hva de kaller den, så bør du ha en skriftlig. Collage: Synnøve Sundby Fallmyr

Dette skal kontrakten inneholde

Når du har fått en kontrakt i hånda, bør du sette deg ned og sjekke at den følger Arbeidstilsynets minimumskrav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet).
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Enn hvis den ikke inneholder alt dette?

– I ugangspunktet bør du først ta opp saken direkte med din arbeidsgiver. Hvis dette ikke hjelper, eller man ikke tør å ta opp saken på egen hånd, kan man melde saken til Arbeidstilsynet for videre hjelp, sier Ellefsen.

Arbeidstilsynet har et tipsskjema hvor du kan sende inn forholdene, også anonymt om du ønsker det. Arbeidstilsynet har taushetsplikt jfr arbeidsmiljøloven § 18-2.

Hvis man ikke ønsker å melde saken direkte til Arbeidstilsynet kan man prøve å ta saken opp med tillitsvalgt i virksomheten.

Arbeidstilsynet har påleggsmyndighet når det kommer til utstedelse av arbeidsavtale etter arbeidsmiljøloven § 14-5 jfr § 18-6.

Har dere inntrykk av at de fleste skriver kontrakter? Også i mindre, private bedrifter?

– Det eksisterer ingen nøyaktig statistikk på området, men vårt inntrykk er at i de fleste tilfeller skrives det skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjelder i både offentlige og private virksomheter, svarer Ellefsen.

Har du en time til overs? Her er hele arbeidsmiljøloven.

Denne saken ble først publisert 30. august 2018.

Synes du flere bør lese dette? Del saken! 🙂