Anne Stine (25) gir unge jobb og gjør eldre mindre ensomme

Generasjon M løser to samfunnsutfordringer samtidig.

Det begynte i 2011 da 17 år gamle Anne Stine Hole og Christina Væting Nergård skulle komme på en idé til en ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap.

De kikket ut vinduet fra Foss Videregående skole midt på Grünerløkka i Oslo, og øynene traff Attendo Paulus Sykehjem.

Hva om de kunne kombinere problemene de selv så rundt seg; at mange på deres alder i byen slet med å få jobb, samtidig som de visste at mange eldre var inaktive og ensomme?

Generasjon M (m for møteplass) var et faktum, og nå har bedriften vokst seg til å bli et ideelt aksjeselskap med 6,6 årsverk.

RELASJONER MELLOM GENERASJONER: Julegrantenningen på Ullern sykehjem søndag 1. desember. Inger er 99 år gammel og har vært med Generasjon M på rulling med russen tidligere. Foto: Generasjon M

To fluer i én smekk

Siden ble Anne Stine igjen som daglig leder. Nå har hun og sin administrasjon på tre og over 110 ungdommer i fast deltidsjobb i Oslo, Akershus og Østfold.

Dette er ungdommer mellom 14-20 år som trenger deltidsjobb, og det er ikke enkelt å skaffe seg i hovedstaden. Mange sliter med å komme inn i arbeidslivet fordi det mange steder er krav til erfaring og spesialkompetanse.

– Målet med Generasjon M er å gi ungdom jobb og å gi eldre på sykehjem en bedre hverdag og mulighet til å videreformidle sin kunnskap til den kommende generasjonen, forklarer Anne Stine og kommunikasjonsansvarlig Thorbjørn Thyrum (28).

Sist utvidet de til Moss – og de utelukker absolutt ikke at dette kan bli et nasjonalt konsept etterhvert. Men det må skje i forsvarlig vekst, forsikrer hun.

Til nå har de gjennomført over 15 200 møter mellom generasjoner og du kan lese hele resultatsrapporten for 2018 her.

THORBJØRN OG STINE: Halvparten av den faste administrasjonen i Generasjon M som sitter på kontorfellesskapet Sentralen i Oslo. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Færrest unge i jobb i Oslo

 • Under halvparten av landets 17-åringer har deltidsjobb.
 • Finnmark og Sogn og Fjordane har flest unge i jobb.
 • Oslo er den kommunen der unge jobber minst.
 • Bare halvparten så mange unge med innvandrerbakgrunn hadde egne yrkesinntekter i 2015 sammenlignet med unge uten innvandrerbakgrunn.
 • Blant ungdom bosatt i de minste kommunene var det klart mer vanlig at ungdom jobber.

Kilder: SSB, NRK, forskning.no


Første møte med arbeidslivet

– Hvordan tjener dere penger?

– Vi får og gir lønn til våre over hundre ansatte, men vi tar ikke ut utbytte, forklarer Anne Stine.

De inngår samarbeidsavtaler med bydeler, kommuner, NAV og sykehjem som betaler dem for tjenesten.

De 110 ansatte jobber som regel to til fire timer i uka, for eksempel hver lørdag formiddag, og det fungerer som en deltidsjobb ved siden av skole.

– Dette er manges første jobb. Jeg er overbevist om at dagens unge som vokser opp vil ha en jobb med fleksibilitet, hvor man kan være selvstendig, og ikke minst: en jobb med mening, sier daglig leder Anne Stine.

RULLER: Noe av det Generasjon M ønsker er å aktivisere de eldre – som for eksempel ved å invitere dem med på russerulling i mai! Foto: Generasjon M

Ensomme eldre

 • Fire av ti eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dagene.
 • Forekomsten av depresjon hos de som er 75 år og eldre har økt siden 90-tallet og frem til i dag.
 • Ensomhet kan også være forbundet med økt risiko for blant annet hjerte-kar sykdommer, inflammatoriske sykdommer, Alzheimer sykdom og depresjon.

Kilder: Ingvild Kjerkol (helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet), aldringoghelse.no


Hun er 19 år og leder jobbintervju

Varin og Ibrahim begynte som M-venner som unge tenåringer, og i dag jobber Varin Hiwa (19) fulltid som rekrutteringsansvarlig, og Ibrahim Mehmood (22) som personalansvarlig på siden av sykepleiestudiene.

– Det er utrolig spennende å ha en jobb med så stort ansvar rett etter videregående, sier Varin, og synes det er deilig å ha sikret seg fast fulltidsjobb i så ung alder. Hun begynte som M-venn, ble deretter besøksleder, så teamleder, og har jobbet seg oppover fra 20 til 80 til 100 prosent stilling.

– Jeg har ansvaret for å ansette nye M-venner, det vil si lese søknader, kalle inn til intervju, ha kontakt med NAV, forstå politiattester… Det er mye voksenjobb for ei på 19 år, ler Varin.

– Men foreløpig har jeg kanskje en av de mest givende jobbene en kan ha. Jeg får være med på å utvikle bedriften på en helt spesiell måte. Derfor er dette er ansvar jeg også tar på alvor.

Varin har kontakt frem til august 2020, for hun kunne godt tenkt seg å studere. Hun er også en aktiv ungdomspolitiker i AUF.

Han blir sykepleier i stedet

Ibrahim har også jobbet seg oppover. Han begynte i Generasjon M da han var 17 år og så etter en deltidsjobb å ha på lørdager. Han sluttet etter videregående fordi han trodde han ville studere til å bli sivilingeniør, men blant annet takket være deltidsjobben på sykehjem, skjønte han at han trengte mer menneskekontakt.

– Anne Stine kontaktet meg etter et år for å høre om jeg ville bli personalansvarlig, så da fikk jeg relevant jobb samtidig som jeg begynte på sykepleien, forklarer han.

Med dette bidrar de fire sammen med de hundre ungdommene til å løse tre av FNs bærekraftsmål: God helse (3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), mindre ulikhet (10).

ADMINISTRASJONEN: Til venstre er Anne Stine, Thorbjørn, Ibrahim og Varin. I midten på telefon er medstifter Christina Væting Nergård, og er for tiden bosatt i New York. Foto: privat

Dette er sosialt entreprenørskap

 • Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer.
 • Det skal utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter.
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet har siden 2011 forvaltet et tilskudd med formål å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.
 • Les mer om tilskudd til sosialt entreprenørskap hos NAV.

Regjeringen


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

 Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇