Antall ledige stillinger øker fortsatt

Flest jobber i helse, undervisning og forretningsmessig tjenesteyting.

Fra første til andre kvartal i 2018, har antall ledige stillinger økt med 3200 (sesongjusterte tall) – dette er en økning på fem prosent. Antall ledige stillinger i Norge har økt i omtrent to år nå, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Nå er det omtrent 75 200 ledige stillinger i Norge.

De fleste av disse er innen pleie- og omsorgstjenester i institusjon (8400 stillinger), undervisning (8000 stillinger), og forretningsmessig tjenesteyting (8000 stillinger), i følge tall fra SSB publisert i starten av september.

Flere ledige stillinger i industrien

I 2018s andre kvartal økte antall ledige stillinger i industrien med 20 prosent, altså 600 stillinger. Man må tilbake til 2013 for å finne tilsvarende nivå i denne næringen.

En god del av økningen har kommet fra næringer som leverer varer og tjenester til oljenæringa, for eksempel metallvareindustrien og bygging av skip og plattformer.