PARADOKSET: Alle vil ha IT-folk, men ikke alle IT-utdannede får jobb. Illustrasjonsfoto: Tim Gouw/Unsplash

Arbeidslivet roper etter IKT-kompetanse, samtidig som mange IKT-utdannede får ikke jobb

Nå vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) finne ut hva som er problemet.

– Det er tydelig at det er en mismatch for nyutdannede som vi må få mer kunnskap om, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Arbeidsledigheten blant IKT-utdannede et halvt år etter fullførte studier var nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet for alle masterutdannende, ifølge NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018.

Dette til tross for at NAVs bedriftsundersøkelse viste at den beregnede mangelen på IKT-arbeidskraft økte kraftig fra 2016 til 2018.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har derfor fått i oppdrag å undersøke arbeidsmarkedssituasjonen for personer med IKT-relaterte høyere utdanninger – og komme med mulige forklaringer på ulike former for mistilpasninger.

– Vi vet allerede nå at arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene må snakke mer sammen og samarbeide tettere, sier Nybø.


Hun jobber med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning, og ett av målene er at det skal bli en tettere kobling mellom utdanningene og arbeidslivet.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er også opptatt av at utdanningsinstitusjonene må ha mer kontakt med næringslivet, og tror mange bedrifter ser etter spisskompetanse.

– Når det utdannes folk i IKT-fag som ikke får jobb, kan en av grunnene være at næringslivet ser etter mer spisset kompetanse. Denne undersøkelsen skal blant annet gi oss svar på hva arbeidsgivere legger vekt på når de rekrutterer nyutdannede innen IKT, sier Astrup.

Dette skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER ISELIN NYBØ: Skal finne ut av hvorfor de nyutdannede innen IKT ikke får jobb til tross for det store behovet. Foto: Stine Sørensen

Alle skriker etter IT-ressurser

Som Nybø påpeker, er dette et merkelig paradoks. Det siste året har Talent Media publisert flere artikler om det store behovet for IKT-kompetanse i næringslivet. Det får vi bekreftet av denne meldingen fra rekrutteringsbyrået Experis Academy:

«Bemanningsutsiktene er sterkere enn på lenge. 13 prosent av bedriftsledere sier at de planlegger å øke bemanningen fremover, som er det høyeste på åtte år. Bemanningen vil øke i fem av ni sektorer. Oslo-bedrifter er mest optimistiske. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2019.

En som merker optimismen er Marko Valsamidis, direktør i Experis Academy. Han jobber med å finne, utdanne og selge IT-kompetanse, og mener etterspørselen øker på tvers av bransjene.

– Alle skriker etter IT-ressurser. Konkurransen om talentene øker. Det blir stadig tøffere å rekruttere, sier han.»

Tidligere saker om behovet for IKT-kompetanse:


Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne.