Arkitekten June (28): – På universitetet fikk vi et helt semester til å tegne et prosjekt, i arbeidslivet er tidsperspektivet annerledes

Som arkitekt kan man både være kreativ og samfunnsnyttig.

Av Anneli Charlott Ellingsen


1. Fortell litt om deg selv og hvor du jobber.

– Jeg heter June Charlotte Beck, jeg er 28 år gammel og kommer fra Fredrikstad. Her jobber jeg som arkitekt hos Griff Arkitektur, som har tegnet flere sentrale bygg i området.

2. Beskriv kort hva jobben din går ut på, og nevn tre helt konkrete arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag.

– Daglige arbeidsoppgaver avhenger av hvilket prosjekt jeg jobber med. Hverdagen består mest av å tegne, særlig i digitale tegneprogrammer som Archicad, men også på skissepapir for å diskutere oppbygning av detaljer eller for å kommunisere ideer.

– Vi jobber i team innad i firmaet som arbeider med forskjellige prosjekter i ulike faser. En arbeidsdag kan for eksempel bestå av:

  • å tegne diagrammer for enkelt å forklare grep eller strategi,
  • målsette arbeidstegninger for prosjekter som snart skal bygges,
  • utarbeide mulighetsstudier for nye prosjekter.

 

TEGNEBORDET: Nye prosjekter vurderes og diskuteres hos Griff Arkitektur. Foto: Kennet Hald.

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg har en bachelor i arkitektur fra University of Canberra i Australia, og en master i arkitektur fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. For å jobbe som arkitekt må man ha en 5-årig arkitekt utdannelse fra en av de tre arkitektskolene i Norge eller tilsvarende utdannelse fra utlandet.

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å trives i denne jobben?

– Man må være strukturert i sin arbeidsmetodikk, for dette er et omfattende yrke med mange ledd i prosessen fra idé til ferdig bygg. Det er mye å sette seg inn i og det er viktig å ikke la seg stresse. Man må være kyndig både faglig og digitalt, i tillegg like å jobbe kreativt. Man må også trives med å samarbeide med andre, både fra sitt eget fag og andre fagfelt.

5. Hva vil du si er det mest utfordrende med denne jobben?

– På universitetet fikk vi gjerne et helt semester til å tegne ut et prosjekt, i arbeidslivet er tidsperspektivet annerledes. Riktig tidsbruk kan derfor være utfordrende, det er mye som skal gjennomarbeides og man må ofte løse komplekse situasjoner på begrenset tid.

«Man må være kyndig både faglig og digitalt, i tillegg like å jobbe kreativt.»

June Charlotte Beck

– Ellers er det mye jeg som nyutdannet ikke har vært med på enda, både når det gjelder søknadsprosess, konstruksjon og detaljering. Hverdagen byr ofte på utfordrende elementer, men det er veldig givende å lære noe nytt hver dag.

6. Hva er det beste med jobben?

– Det er at jeg får være kreativ og samtidig jobbe med noe samfunnsnyttig. Jeg liker godt at hverdagen er variert og at man får samarbeide med ulike fagfelt. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag og trives veldig godt med arbeidsmiljøet, i tillegg har vi kontor i et veldig stilig bygg som Griff selv har tegnet.

7. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Jeg har bestandig vært kreativ, trivdes med utforming og tegning, og lenge vært interessert i arkitektur og estetikk. På videregående hadde jeg en lærer som rådet meg til å studere arkitektur.

– Da jeg leste om utdannelsen hos en karriereveileder sto det at arkitekter ikke lenger tegnet for hånd, noe som fikk meg til å tvile. Heldigvis stemmer dette ikke helt. Hverdagen som arkitekt omhandler for det meste digital tegning, likevel er skissering et supert virkemiddel for enkelt å kommunisere ideer. Det blir som et ekstra språk som er meget nyttig i hverdagen.

«Det beste med jobben min er at jeg får være kreativ og samtidig jobbe med noe samfunnsnyttig.»

June Charlotte Beck, arkitekt i Griff Arkitektur

LITT TRADISJONELL TEGNING OGSÅ: Selv om dagens arkitekter jobber mye digitalt, er det fortsatt viktig å beherske de tradisjonelle verktøyene. June står i midten. Foto: Kennet Hald

8. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg søkte på en utlyst stilling, samtidig tok jeg meg friheten til å stikke innom kontoret med min CV og portefølje. På NTNU ble vi anbefalt nettopp dette, oppsøke kontorer vi ønsket å jobbe hos selv om de nødvendigvis ikke hadde en utlyst stilling, slik at vi kanskje lå høyere i bunken om en stilling skulle dukke opp senere. Stort sett alle mine studiekamerater fikk jobb raskt etter studietiden, noen også før de hadde levert masteroppgaven.

9. Er det noe mer du vil tilføye?

– Hvis du er arkitektstudent; søk på jobb som praktikant på et arkitektkontor i studietiden, for eksempel mellom bachelor- og mastergraden. Det lærer man mye av, for hverdagen som arkitekt er nokså annerledes enn studiet.


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Synes du flere bør lese dette? Del saken!