Åtte av ti virksomheter trenger å ansette noen med bachelorgrad

Norske arbeidsgivere forventer stort rekrutteringsbehov de neste fem årene.

Når det gjelder behov for å rekruttere personer med mastergrad, svarer i overkant av seks av ti det samme.

Det skriver NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i et nyhetsbrev.

NIFU har gjennomført et treårig prosjekt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å kartlegge norske virksomheters rekrutteringsbehov de neste årene.

Sentrale funn:

  • På masternivå utdannes minst like mange realister/naturvitere som teknologer. Arbeidsgiverne ser imidlertid stort behov for teknologer, men en veldig lav andel rapporterer behov for å ansette realister/naturvitere.
  • Flest virksomheter har behov for tekniske fag/ingeniørfag på masternivå.
  • Flest virksomheter har behov for lærerutdanning og helse- og sosialfag som peker seg ut, fulgt av økonomisk-administrative fag og tekniske fag/ingeniørfag på bachelornivå.
  • Virksomhetene la stor vekt på at de nyutdannede hadde relevant arbeidserfaring, for eksempel fra studietiden. 
  • Hvilket lærested kandidaten (jobbsøkeren) kom i fra, ble ikke ansett som veldig viktig.
  • Utenlandserfaring ble heller ikke vurdert som viktig.
  • Virksomhetene rapporterer om utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. I alt rapporterer åtte av ti virksomheter om en eller annen form for samarbeid, og seks av ti rapporterer at de har hatt studenter i praksis.

Om undersøkelsen: 

Rapporten ble presentert i NIFUs lokaler tidlig i mars, hvor Talent Media var til stede. Les flere saker om emnet i lenkene under.

Dette er sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger.

Undersøkelsen er den første nasjonale undersøkelsen av sitt slag, og virksomhetene i undersøkelsen representerer alle næringer, fylker og virksomhetsstørrelser.


Les også: 

Bør flere lese dette? Del saken! 👇