Bli kvitt studielånet raskere mens du jobber og opplever Norge

…i tillegg får du lavere skatt og flere fritak.

Hvor er dette stedet? Jo – helt på nordpissen av landet!

Nærmere spesifisert Finnmark eller disse kommunene i Nord-Troms: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Hvert år du jobber her får du nemlig  avskrevet inntil ti prosent av studielånet – eller 25 ooo kroner per år. 

Slettingen av lånet skjer etterskuddsvis etter at du har vært yrkesaktiv og bosatt i regionen i et år sammenhengende.


Må være yrkesaktiv og ha folkeregistrert adresse der

Hvis man har vært bosatt (hatt folkeregistrert adresse) og yrkesaktiv i en av de gjeldende kommunene i ett år kan man søke Lånekassen om å få slettet deler av lånet.

Du blir regnet som yrkesaktiv når du:

 • Har arbeid tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid.
 • Har fulltidsarbeid i minst seks måneder, og er registrert som arbeidssøker til fulltidsarbeid i resten av opptjeningsperioden.
 • Har omsorg for barn født i 2009 eller senere, eller har særlig tyngende omsorgsplikter i nærmeste familie.
 • Har studiepermisjon med lønn eller stipend tilsvarende minst 50 prosent av full stilling, der lønnen blir betalt av en arbeidsgiver i regionen.
 • Er ansatt i transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller faste installasjoner på kontinentalsokkelen og er bosatt og skattepliktig i region.

Kilde: Lånekassen.no

Det finnes to unntak hvor du kan få godkjent sletting av lånet til tross for at opptjeningsperioden avbrytes, sier administrerende direktør i Lånekassen Nina Schanke Funnemark.

Hvis du avtjener førstegangstjeneste eller tar utdanning.

– Da tar du med deg månedene med opptjening du hadde før du ble student eller soldat, slik at du kan fortsette der du slapp etter endt utdanning eller militærtjeneste, sier Funnemark.

VÆR FORBEREDT: Administrerende direktør Nina Schanke Funnemark anbefaler alle å sette seg godt inn i Lånekassens ordninger. Foto: Lånekassen

Fikk reise og bolig gratis

Helene Notland fra Tønsberg er en av de som flyttet til Finnmark og fikk kjenne på fordelene der. I sommer jobbet hun som sykepleier ved Finnmarkssykehuset i Alta etter å fått stillingen gjennom et vikarbyrå.

– Jeg fikk gratis bolig og gratis reise – det kostet meg ingenting å flytte. Det er stort behov for helsepersonell i Alta, og store fordeler for de som velger å flytte.

Det var ikke bare reien som ga gevinst – selve jobben ga også økonomiske fordeler.

– Fra første dag fikk jeg høyeste ansiennitetsønn. Det tilsvarer om jeg hadde jobbet der seks år, slik det er de fleste andre steder.

Det var et ønske om å kombinere jobb med noe nytt som førte til at Helene pakket sammen kofferten og dro nordover. Selv om det bare var for en sommer angrer hun ikke.

– Jeg er veldig hjemmekjær, så det var derfor jeg flyttet tilbake til Oslo. Men jeg skulle gjerne blitt der et helt år, det er et fantastisk sted å bo og arbeide.

FORNØYD: Helene Notland skulle gjerne ha bodd i Finnmark enda lenger. Foto: Privat

Behov for kompetanse i Finnmark

Finnmarksordningen som den heter, ble etablert som et distriktspolitisk virkemiddel for å øke rekrutteringen av fagfolk, motvirke fraflytting og motivere til utdanning.

Ordningen er en del av Stortingets tiltakssone som ble opprettet i 1990, med mål om å skape en attraktiv region å bo og arbeide i.

En rapport fra 2012 fra forsknings- og innovasjonsselskapet Nordut viste at tiltakssonen hadde ført til en høyere innvandring og lavere utflytting, samt økt bostabilitet hos de tilflyttede.

Selv om tallene er gamle, ser de samme trend nå, sier Trond Magne Henriksen, kommunikasjonsansvarlig i Finnmark Fylkeskommune.

Han tror tiltakssonen er helt klart en grunn til at folk velger å flytte nordover. 

– Det er ikke gjort noen spesifikke målinger om tiltakssonen er grunnen til at arbeidstakere har flyttet til Finnmark, men jeg vet av erfaring at det er en stor faktor. Den gir økonomiske gevinster, i tillegg til at det finnes mange ulike arbeidsmuligheter her.

Det er behov for kompetanse i Finnmark, både de med fagutdannelse og høyere utdanning. Tiltakssonen er et viktig bidrag for å skaffe denne kompetansen.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE: Kommunikasjonsansvarlig Trond Magne Henriksen. Foto: Maria Borch Mietinen

Ekstra goder for lærere!

Det er ikke bare Finnmarksordningen som er en frynsegode av å flytte nordover. I tillegg til slettingen av lånet gir tiltakssonen mange andre økonomiske fordeler.

Blant annet får man fritak for arbeidsgiveravgift, fritak for el-avgift på forbruk, samt lavere skatt.  

Har man tatt grunnskolelærerutdanning er det mulig å slette studielånet ytterligere, i tillegg til de 25 ooo. Man kan få avskrevet opp til 20 000 kroner av lånet med ett år som grunnskolelærer i de gjeldende kommunenen.

Det vil si 45 000 kroner til sammen med den ordinære slettingen.

Fra 2020 vil de som har begynt grunnskoleutdanningen etter 2017 kunne få slettet opptil 106 ooo kroner per år. Betingelsen er de har har jobbet som lærer i minst tre år i løpet av de første seks årene etter ferdig utdanning.

Les mer om ordningen for lærere hos Utdanningsforbundet.

BEKRYMRING: Å sitte igjen med mye studielån kan virke skremmende for noen. Men det finnes løsninger for de som ønsker å bli kvitt gjelden raskere. Foto: Christian Erfurt/Unsplash

Alle økonomiske fordeler i tiltakssonen

 • Nedskriving av gjeld i Lånekassen.
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt.
 • Lavere trinnskatt (3.trinn).
 • Ekstra fradrag på skatten.
 • Bortfall av forbruksavgift på strøm.
 • Bortfall av merverdiavgift (mva) på strøm.

Kilde: Smartepenger.no


 Tenker du nå på å flytte nordover? Les dette da vel:

Vi snuste innom Finn og Nav, og fant flere ledige stillinger i Finnmark og Nord-Troms.

Finn.no er det per i dag (14. oktober 2019) 86 stillinger utlyst, og på Nav.no er det 280 ledige stillinger.

Les om andre måter du kan spare penger på utdanningen din:

Få pengestøtte til masteren din

Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne!