– Det handler om mer enn å ha riktige studier for å få jobb

Blir holdning viktigere og viktigere?

«Hva blir viktigst i fremtiden? Mindset eller kunnskaper?» stod det med store bokstaver på en infoskjerm på Gardermoen en dag i september 2018.

Denne holdningen til jobbsøkere og rekruttering av nye ansatte viser seg å gå igjen i flere bedrifter Talent Media har snakket med.

På bedriftsdagen under Karriereuka på UiO i september 2018, snakket vi med flere, og én av dem var konsulentfirmaet BDO. På stand står Birgithe Wille, og sier at det er ikke bare rett studium som gjør at man får jobb i BDO.

– Jeg vil ikke begrense det til studier, det handler om mer enn det. Det viktigste er at du har interesse for fagfeltet, og viser at du er åpen, interessert, og klarer å synliggjøre den kompetansen du har som er relevant for oss, sier hun.

Medarbeiderne ved UiOs karrieresenter, Fride Lavik (25) og Marte Lund Saga (23), er enige:

– Jeg tror ikke vi har lyst ut en eneste stilling uten å vektlegge at personlighet er viktig i tillegg til faglige kunnskaper, sier Marte.

Du bør være sikker på at CV-en din formidler hvordan du er som person, hvilke interesser og andre erfaringer du har i tillegg til det faglige.

«Det viktigste er at du har interesse for fagfeltet.»

Birgithe Wille i BDO

 

KARRIERESENTERET: Fride Lavik og Marte Lund Saga. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr