Dette bør du vite hvis du er midlertidig ansatt

– Mange unge opplever å bli lurt og vi ser arbeidsgivere som ikke kan lovverket godt nok, sier rådgiver i LO.


Det er en lang rekke punkter i arbeidsmiljølovens lov § 14-9 om midlertidig ansettelse, og her er de vi anser som de viktigste å vite dersom du jobber midlertidig.

Arbeidsgiver skal i første omgang ansette fast. Så kommer unntakene som i største grad gjelder blant annet vikariater, prosjektstillinger eller sesongbaserte oppdrag; stillinger av midlertidig art.

Vi skiller midlertidig ansettelse inn i to kategorier. I den ene kategorien har du krav på fast jobb etter tre år, mens den andre gir deg det etter fire år.


Fireårsregelen: Midlertidig ansatt i prosjektstilling eller utfører arbeid av midlertidig karakter.

Hvis du har en sesongbasert stilling som for eksempel å høste frukt, er det ganske selvklart at jobben er midlertidig. Det samme gjelder praksisarbeid og enkelte stillinger innen idretten, som dommer eller trener.

Prosjektstillinger gjelder arbeid som er tidsavgrenset og ikke går under virksomhetens faste oppgaver.

Hvis du har jobbet i en av disse stillingene sammenhengende i fire år har du likevel krav på fast jobb.

For å minske bruken av midlertidig ansettelse har arbeidsmiljøloven innført en kvote på 15 prosent for hvor mange midlertidig ansatte det kan være i en virksomhet.

NATURLIG MIDLERTIDIG: Enkelte sesongjobber er naturligvis midlertidige, men problemer oppstår når arbeidsgivere misbruker muligheten. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Treårsregelen: Midlertidig ansatt som vikar

Hvis du har gått inn i et vikariat som har vart lenger enn tre år, eller som har vært i kombinasjon med andre midlertidige stillinger, er arbeidsiver lovpålagt til å gi deg fast ansettelse.

I 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for at arbeidsgiver kan ansette midlertidig på generelt grunnlag. Det vil at det ikke trengs noen begrunnelse for hvorfor det er økt behov for arbeidskraft.

Det er derimot kun lov til å ansette noen på generelt grunnlag opp til 12 måneder. Etter denne perioden må enten kontrakten avsluttes eller arbeidstageren få fast stilling eller en annen type midlertidig ansettelse, som for eksempel vikar.

Arbeidsgiveren får da en karantene på 12 måneder, og kan ikke ansette noen andre på samme generelle grunnlag.

For at tre og fire-årsregelen skal gjelde må du ha vært sammenhengende ansatt i virksomheten. I følge Arbeidstilsynet må et eventuelt opphold ikke overskrive feriereglen, som er fire-fem uker for at det skal regnes som sammenhengende arbeid.

Derimot kan ikke Arbeidstilsynet avgjøre hva virksomheten mener er riktig eller ikke, det er det retten som må gjøre.

Fravær i form av vanlig ferie, sykdom, permisjoner eller militærtjeneste teller ikke som opphold.

MIDLERTIDIGE BRANSJER: Medie- og underholdningsbransjen og i helsesektoren preges av midlertidige ansettelser. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Misbruk av midlertidige ansettelser

Jonas Bals er rådgiver i LO, og forteller at Norge har hatt en stabil andel midlertidig ansatte de siste årene, men at lovverket har gjort det lettere med slike ansettelser.

Slik som loven om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag.

– Det positive er at mange virksomheter ikke vil benytte seg av disse stillingene, spesielt i kommunene.

Bals peker på utfordringene ved midlertidige ansettelser.

– For mange kan det bety stor usikkerhet å være ansatt midlertidig. Det er vanskeligere å få lån i banken og man må kanskje sette planer på vent. På et større plan kan det påvirke helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Du har mindre forhandlingsgrunnlag som midlertidig ansatt.

– Tror du det foregår misbruk av midlertidig ansettelser i Norge?

– Det gjør nok dessverre det. Mange gjemmer seg bak påstanden at det er vanskelig å si opp folk i Norge, men det er det ikke. Man trenger bare en saklig grunn, og det kan for eksempel være at det er mindre å gjøre på arbeidsplassen. Det er heller ingen krav om å gi sluttpakke eller lignende.

MISBRUK: Vær obs på misbruk av midlertidig ansettelse, råder Jonas Bals i LO. Foto: Byggmesteren

Snakk med arbeidsgiver før du eventuelt går til sak

Hva gjør du hvis du har rett på fast ansettelse etter tre eller fire år, men ikke får det?

Ida Kindseth er senioradvokat i advokatfirmaet Codex, som blant annet spesialiserer seg på arbeidsrett. Hun forteller at Arbeidstilsynet ikke har lov til å gi pålegg eller treffe vedtak om det foreligger brudd på bestemmelsen om midlertidig ansettelse.

– Arbeidstakeren må selv fremme sitt krav overfor sin arbeidsgiver, eventuelt med bistand fra sin fagforening eller en advokat. Arbeidstaker bør da først kreve et forhandlingsmøte med arbeidsgiver.

En arbeidstaker kan når som helst kreve et slik forhandlingsmøte, og arbeidsgiver er lovpålagt å sørge for at møtet blir holdt innen to uker fra kravet er mottatt.

– Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan arbeidstaker vurdere å ta ut søksmål mot arbeidsgiver, og få saken avgjort av retten.

Kindseth legger til at i slike tilfeller anbefaler de at arbeidstager sender et skriftlig varsel til arbeidsgiver i forkant av et eventuelt søksmål, hvor man begrunner hvorfor man mener å ha et krav om fast ansettelse.

– Vi i har erfart at et slikt varsel kan være med på å få saken løst på fredelig vis, sier senioradvokaten.

CODEX ADVOKAT: Ida Kindseth. Foto: Privat

Vær oppmerksom på dine rettigheter som innleid arbeidskraft

– Det er også viktig å snakke om innleie av arbeidskraft. Det er ikke det samme som midlertidig ansettelse, men betyr i praksis det samme, forteller Jonas Bals.

Det er bemanningsbyråer som leier ut arbeidskraft til virksomheter, da gjerne isteden for et vikariat eller til et prosjekt.

– Byggebransjen i Oslo er spesielt utsatt for dette. Blir du leid inn fra et bemanningsbyrå kan arbeidsgiver nærmest gi deg fyken på dagen. All risiko ligger på arbeidstager, og ikke på arbeidsgiver.

I år kom det en lovendring fra Stortinget som krever at alle skal vite når man faktisk skal jobbe – og hvor mye lønn man får.

– Resultatet er at vi har sett arbeidstagere som har fått kontrakter på ned til fem prosent for å gå rundt lovendringen. Vi har prøvd å regulere bruken av innleid arbeidskraft, men bransjen klarer ikke å innrede seg. Vårt forslag nå er totalforbud mot innleid arbeidskraft i byggebransjen.

Bals er tydelig på hva man bør gjøre hvis man skal gå inn i en midlertidig stilling:

– Bli fagorganisert. Du får økt rettigheter og tilgang til juridisk hjelp. Mange unge opplever å bli lurt, og vi ser også arbeidsgivere som ikke kan lovverket godt nok. Med en fagforening i ryggen stiller du sterkere i en eventuelt forhandling med arbeidsgiver.


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇

Vurderer du å jobbe frilans? Dette burde du vite først.