PÅ TOPP: Rettsvitenskap, siviløkonom og politi har høyeste søkerantall. Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Dette er de mest populære studiene

Tallene fra samordna opptak er klare, og tre studier skiller seg ut som de mest attraktive.

15.april gikk søknadsfristen for høyere utdanning ut, og nå er tallene fra samordna opptak klare.

Tre studier ligger på toppen med flest søkere, nemlig rettsvitenskap, siviløkonom og politi.

Det skriver Regjeringen i en pressemelding.

De fleste har valgt rettsvitenskap ved Universitet i Bergen som sitt førstevalg, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved NHH. Neste på lista er rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, etterfulgt av politiutdannelsen i Oslo.

Færre søkere i år

I år er det totalt 138 732 personer som har søkt seg til høyere utdanning. Det er en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med i fjor.

Til tross for at det er færre søkere i år står det i pressemeldingen at tallene er gode for 2019.

− Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Klimaendringer og teknologi i rask utvikling gjør at vi må omstille oss. Det betyr at det i årene fremover vil bli viktigere enn noen gang å ha en utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Utdanningsområdene med den største prosentvise nedgangen er språk og reiseliv, mens land- og havbruk og informasjonsteknologi har den største prosentvise økningen.

Av studiene med med flest førstevalgssøkere per studieplass er det Paramedisin ved Universitet i Stavanger, prehospitalt arbeid – paramedic ved OsloMet og arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som ligger på toppen.

Flere vil bli lærere

Tallene viser at det er rekordmange som har søkt seg til lærerutdanningene i år. Aldri før har det vært så mange som har hatt et lærerstudie som førstevalg, og flere enn én av ti har søkt seg til denne utdanningen.

− Jeg er veldig glad for av vi har gode søkertall til lærerutdanningene også i år. I fjor var det en kraftig økning i antall søkere til lærerutdanningene, og det er positivt at vi holder oss på et høyt nivå, sier Nybø .

Lærerutdanningene har i år 14 122 førstevalgssøkere. Det er 135 flere enn i fjor.

Grunnskolelærer- og lektorutdanningene har det laveste søkerantallet, mens barnehagelærerutdanningen øker med nesten 300 søkere.

− Selv om tallene er gode og søkertallene til barnehagelærerutdanningen øker mye, så skulle jeg gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen. Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier Nybø.


Les også: 

Bør flere lese dette? Del saken! 👇