Dette er Norges mest attraktive arbeidsgivere

Godt arbeidsmiljø er viktigst på tvers av bransjer.

Universum Norge kartlegger hvert år hva yrkesaktive nordmenn, såkalte young professionals, mener om de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge.

Årets undersøkelse er besvart av 10.032 personer med bakgrunn fra blant annet økonomi-, ingeniør-, jus-, IT- og humaniorastudier. I snitt har respondentene mellom seks og syv års erfaring i arbeidslivet.

Ingeniører

 • Equinor
 • Multiconsult
 • Kongsberg Gruppen
 • Aker Solutions
 • Norconsult
 • Hydro
 • Sweco
 • Sintef
 • Forsvaret
 • AF Gruppen

IT

 • Google
 • Microsoft
 • DNB
 • EVRY
 • Equinor
 • Sopra Steria
 • Forsvaret
 • Bekk
 • Telenor
 • FINN.no

Økonomi/forretninger

 • DNB
 • Equinor
 • PwC (PricewaterhouseCoopers)
 • Innovasjon Norge
 • Sparebank 1
 • Aker Solutions
 • Deloitte
 • SAS
 • EY (Ernst & Young)
 • Norges Bank

Helse/medisin

 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Leger uten grenser
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge
 • Folkehelseinstituttet
 • Helse Nord
 • Statens legemiddelverk
 • Sykehusapotekene
 • Pfizer

Humanistiske fag/kunst/media/pedagogikk

 • Oslo kommune
 • NRK
 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Universitetet i Oslo
 • TV2
 • Bergen kommune
 • Trondheim kommune
 • UNICEF
 • Kunnskapsdepartementet

Jus

 • Politiet
 • Utenriksdepartementet
 • Wikborg Rein
 • Høyesterett
 • Økokrim
 • Tingrettene
 • Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 • Wiersholm
 • Regjeringsadvokaten
 • DNB

Se listen selv her.

Har du hørt podkasten vår, Karriererådet? Lær om syv ledertyper:

I tillegg til å se på de mest attraktive arbeidsgivere, spør de hva som er viktigst for arbeidstakerne, og på topp ligger godt arbeidsmiljø.

Dette er viktigst for respondentene utover selve arbeidsgiver:

 1. Godt arbeidsmiljø
 2. Konkurransedyktig lønn
 3. Varierte arbeidsoppgaver
 4. Ledere som støtter og oppfordrer til utvikling
 5. Tilbud om profesjonell utvikling og kursing i forbindelse med jobb
 6. Trygge arbeidsrammer
 7. Muligheter til å påvirke bedriften
 8. Fleksibilitet (arbeidstider, arbeidssted, osv.)
 9. Attraktive produkter og tjenester
 10. Bedriftens samfunnsansvar

Hver vår publiserer Universum deres Student Survey, altså studentundersøkelse, og hver høst ser de på hva de som er i jobb foretrekker.

Arbeidsmiljø ligger på topp både hos studentene og hos de som er i jobb, men for studentene (som gjerne er noen år yngre enn de som har svart på denne undersøkelsen), er selskapets samfunnsansvar viktigere, da spesielt med tanke på bærekraft.

Studentene har talt: Dette er Norges mest attraktive arbeidsplasser

Fakta

 • I 30 år har Universum kartlagt yrkesaktive og studenters karrieremål og preferanser.
 • 10 000 har svart på undersøkelsen.
 • 26 universiteter er med.
 • Dataene er fra oktober 2018 til september 2019.

Universum

 • Grunnlagt i Sverige i 1988 av Lars-Henrik Friis Molin.
 • Ble opprinnelig skapt for å forbedre kommunikasjonen mellom studenter og arbeidsgivere.
 • Er nå et internasjonalt selskap som hjelper bedrifter med å bygge omdømme og merkevare.
 • De kartlegger over én million studenters og 600.000 yrkesaktives karrieremål- og preferanser verden over.

Kilde: Universum


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇