– Søknaden er jo et motivasjonsbrev

Vi har analysert en jobbsøknad! Hva funker, og hva bør forbedres?

– På engelsk heter jobbsøknad «letter of motivation», og det er jo ganske beskrivende, sier Gitte Hovin.

Hun er daglig leder og karriereveileder ved Karrieresenter Østfold, og forklarer hvordan en CV og søknad bør skrives.

– Det er ingen fasit på hvordan en søknad skal se ut, men en jobbsøknad, med mindre det er en åpen søknad, er et svarbrev på en stillingsannonse. Det betyr at CV og søknad må skreddersys til stillingen man søker på.

Analysen av denne søknaden er altså basert på generelle retningslinjer.

Les også: Slik håndterer du avslag på jobbsøknader

– CV og søknad er to dokumenter som henger nøye sammen, men som er svært ulike. Kort sagt kan man si at CV handler om kandidatens fortid og gir en oversikt over kandidatens kompetanse, mens søknadsbrevet skal være fremtidsrettet, og vise kandidatens motivasjon for stillingen, samt gjennom konkrete eksempler og argumentasjon vise matchen mellom kandidaten og ledig stilling, forklarer hun.

– CV handler om kandidatens fortid og søknaden er fremtidsrettet og viser motivasjon.

Gitte Hovin, Karrieresenter Østfold

– CV-en bør være oversiktlig, lettlest og omvendt kronologisk. Den er ikke kun en presentasjon av utdanning, arbeid og erfaring, men må skreddersys til hver stilling du søker på ved å fremheve den kompetansen og erfaringen som er relevant.

I en god jobbsøknad viser kandidaten sin motivasjon, og bruker konkrete eksempler som viser hvordan egenskaper, erfaring og kompetanse er relevant for den ledige stillingen.

VIS MOTIVASJON: Det er noe av det viktigste med hele søknaden, mener Gitte Hovin. Foto: Karrieresenter Østfold

Slik kan du teste om søknaden din er god nok

Få noen til å lese gjennom:

 • Forstår leseren hvor du søker jobb og hvordan du fant fram til denne annonsen? 
 • Er det tydelig hvorfor du vil jobbe akkurat her og hva du vil bidra med?
 • Får leser en forståelse av hvordan din utdanning og kompetanse er relevant for å løse oppgavene, rollen og ansvaret i jobben du søker på?

Hvis ikke, må det mer skreddersøm til.

Nå skal det sies at vår innsender har kommet på mange jobbintervjuer med denne søknaden og medfølgende CV. Men det er også mange ganger de ikke har ført til intervju, og gjennom forbedring av søknaden, vil forhåpentligvis denne andelen økes. 

Neste steg er hvordan man gjennomfører et jobbintervju best mulig. Det kan du lese her!

Gittes kommentarer til søkanden

– Det er tydelig at kandidaten har gjort et forsøk på å trekke ut deler av egen erfaring og kompetanse som hun mener passer til stillingen. Det er et godt utgangspunkt, men der er flere grep som kan gjøres for å løfte denne søknaden:

 • Det kan fokuseres mer på motivasjon. Hvorfor vil du ha denne jobben? Hva vil du bidra med?
 • Søknaden er ganske generell og kan med fordel vise en tydeligere match mellom kandidaten og elementer i stillingen (svare på annonsen)
 • Søknaden kan være mer fremtidsrettet.
 • Bruk av konkrete eksempler kan gjøre den mer troverdig.

Kommer an på øyet som ser

KARRIEREVEILEDER: Reidar Myrvang. Foto: Lederrådgivning AS.

Reidar Myrvang er partner i Hudson Nordic, et rekruttering- og lederutviklingsbyrå for ledere og spesialister. Han jobber som karriererådgiver og lederutvikler i selskapet som tilbyr karriererådgivningstjenesten In Between Jobs under sitt eget selskap Lederrådgivning AS.

Les også: Den store jobbintervjuguiden

Han har også analysert denne jobbsøknaden, og trekker frem andre ting enn Gitte, og har et helt annet syn på hvordan man bør avslutte søknaden.

Det finnes med andre ord ingen standard mal for hvordan man skal skrive en jobbsøknad, og det vil alltid avhenge av hvem som leser søknaden. Tilfeldigheter spiller en stor rolle i jobbsøking på lik linje med livet selv. Men hvis søknaden er god nok, bør ikke siste setning avgjøre det hele. 

Myrvang trekker spesielt frem at innsender må analysere stillingsannonsen bedre og svare direkte på den i søknaden sin, og generelt konkretisere hvorfor utdanning og tidligere arbeidserfaring er relevant for akkurat denne jobben.

Dette synes Myrvang er bra med søknaden: 

 • Søknaden er konkretisert med hvilken stilling man søker på.
 • Den presenterer tidlig utdannelse og erfaring, og sikrer at leseren tidlig oppfatter at dette er en relevant kandidat, gitt utdanning og erfaring.
 • Tydelig språk og ingen skrivefeil.

Her er søknaden og kommentarene i sin helhet

Det som er skrevet med blå penn er Myrvangs kommentarer, og Hovins kommentarer står i rødt.

Kommentarene er skrevet inn for hånd på søknaden av undertegnede.

Oppsummering av kommentarene hvis du ikke orker å studere kaoset under:

 • Søknaden trenger mer motivasjon! Hvorfor har du søkt på denne jobben?
 • Alt du skriver bør ha en direkte sammenheng med stillingsannonsen og arbeidsstedet.
 • Kom med flere konkrete eksempler som bekrefter hvorfor du bør ha denne jobben.
 • Hva kan du bidra med? Hvordan kan du bevise dette?
 • Når du forklarer deg selv som kollega, skriv det andre har sagt eller kom med eksempler, ikke påstander.

 

ANALYSE: Søknaden er anonymisert. Myrvangs kommentarer er blå, og Hovins kommentarer er røde. De er skrevet inn på søknaden av artikkelforfatter. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂