Få pengestøtte til masteren din

SINTEF gir opp til 25 000 kroner per student.

Hvert år deles SINTEF-stipendet ut til masterstudenter. Stipendets formål er å gi finansiell støtte til studentene i deres gjennomføring av prosjekter, studieopphold, og så videre.

Les også: Etterspørselen etter informatikere med doktorgrad øker

Stipendet fordeles på inntil tre søknader, og for å søke, må du være student ved ett av de norske universitetene. I de tilfellene hvor det er flere som skriver masteroppgave sammen, deles stipendet på antall studenter som skriver sammen. Om det for eksempel er tre personer som skriver masteroppgave sammen, deles tildelingssummen på tre. Hver søknad kan motta maks 25 000 kroner.

Søk før 1. november 2018!

Fakta om SINTEF:

  • Basert i Trondheim.
  • Opprettet i 1950 som Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (NTH) for å være NTHs forlengede arm mot industrien.
  • I 1996 ble NTH en del av NTNU.
  • Virksomheten er organisert i sju områder: helse, teknologi og samfunn, olje og energi, IKT, materialer og kjemi, byggforsk og marin.