Færre vil bli politi – bortsett fra i Finnmark

4063 stykk har søkt bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen i år. Det er 643 færre enn i fjor.

Norges nordligste politidistrikt har det klart laveste antallet søkere. Men det skiller seg klart ut, for distriktet er det eneste som ikke opplever tilbakegang, skriver Politihøgskolen i en pressemelding.

Størst er tilbakegangen i Innlandet politidistrikt, tett fulgt av Sør-Øst. I Innlandet er det en reduksjon tilsvarende en tredjedel av søkerne, sammenlignet med i fjor. Sør-Vest, Vest og Oslo er distriktene med minst tilbakegang.

I fjor passerte Øst politidistrikt Oslo som distriktet med flest søkere. I år er Oslo igjen størst, men Øst tar plassen bak. Tross betydelig reduksjon har Sør-Øst tredje flest søkere.

 

Graf: Politihøgskolen

Viktigst med kvalitet, ikke antall

Siden rekordåret i 2016 har søkertallene gått ned. 4063 søkte bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen i 2019, 643 færre enn året før. 2789 hadde politiutdanning som sitt høyeste ønske, 1. prioritet – det er 609 færre en året før.

– Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sa seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen da hovedtallene ble fremlagt for kort tid siden.

Politiutdanningen har fortsatt søkere fra hele landet, dette er et viktig og uttalt mål. Det er også interessant med fordelingen av søkere mellom distrikter, og utviklingen av søkerinteressen i hvert distrikt.

Det endelige opptaket kan komme til å vise en annen fordeling enn søkertallene fra distriktene.

 

SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme