Flere ingeniører får seg jobb

Nedgang på nesten 30% innen ingeniør- og IT-fag.

Antall ledige ingeniører og IT-profesjonelle har gått ned med nesten 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten, fulgt av industriarbeid samt bygg og anlegg, skriver NAV i en pressemelding.

– Det er fortsatt i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng om ledighetstallene for oktober.

Les også: Skal kåre Norges beste stillingstittel

Høyest arbeidsledighet innen reiseliv og transport

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I oktober var det i gjennomsnitt 740 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

Det var størst nedgang i antall helt ledige i oktober i disse bransjene:

  • Ingeniør-og IKT-fag: -29% nedgang
  • Industriarbeid: -20% nedgang
  • Bygg og anlegg: -18% nedgang

Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,9 prosent.

I oktober ble det registrert 39 000 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 600), ingeniør- og ikt-fag (5 200) samt bygg og anlegg (5 100).

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂