Flere yngre blir uføretrygdede

…og tallet synker for de eldre.

Sammenlignet med for ett år siden har 18-19-åringene samme uføreandel, men for de mellom 20-59 år har andelen økt. For de over 60 år gikk andelen ned. Siden 1996 har det vært en økning i andelen under 54 år, men en nedgang i aldersgruppa over 55 år.

Det skriver NAV i en pressemelding.

Geografisk variasjon

Det var flest uføre i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8 %), Aust-Agder (14,3 %) og Hedmark (13,7 %), men færrest i Oslo (5,7 %) og Akershus (7,3 %). Forskjellene reduseres betydelig når det korrigeres for ulik alderssammensetning i fylkene.

– Det er flere grunner til at andelen uføretrygdede varierer geografisk. Studier har funnet en sammenheng mellom lokal arbeidsledighet og overgangen til uføretrygd. Tilgangen på egnet arbeid vil også variere mellom ulike regioner. Det er rimelig å tenke seg at et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke uføreandelen ned. Det kan også tenkes at lokale variasjoner i befolkningens utdanningsnivå og kompetanse påvirker uføreandelene, sier Vågeng.

Les også: 

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇