Folk i jobb snuser i arbeidsmarkedet

Rekrutteringsbyrået Teft hadde 60 prosent økning av trafikk på sine sider mot samme uke i fjor. Ole Janzso som er rådgiver i Teft tror ikke at det er arbeidsledigheten grunnet korona som har skylden alene, men at det også er en konsekvens av hjemmekontor.

Teft er et rådgivnings- og rekrutteringsbyrå som spesialiserer seg innen kommunikasjon og markedsføring. Der jobber de for å knytte sammen kompetente arbeidssøkere med deres kunder. 

I våres utførte de undersøkelser for å se hvordan arbeidstakere ville oppføre seg under pandemien. Den tydet på at Teft sine kandidater ville være trygghetssøkende i kjølvannet av korona, men nå viser tallene noe helt annet. 

Økningen på deres nettside forbløffer likevel Janzso som også er partner i Teft. 

– Vi trodde at dersom du hadde en god jobb, ville du bli sittende. Det vi ser i dag er at mange av de som melder sin interesse, eller som konkret søker på jobber i dag, ikke er arbeidsledige. Brorparten av de sitter i jobber som er trygge, men de er allikevel ute og snuser i markedet, sier han.

Hjemmekontor er én av årsakene

Teft opplever at det er flere i markedet for å bytte jobb eller som tenker å holde seg orientert angående jobber innen kommunikasjon og markedsføring. Janzso tror det har mye med den psykologiske faktoren rundt det å ha hjemmekontor over tid. 

De som jobber i Teft prøver å knytte sammen arbeidssøkere og kunder. Foto: Sigve Aspelund.

– Vi har snakket med mange som har følt at den perioden de har vært i, med mye hjemmekontor og individuelle arbeidsoppgaver, har gjort at de har fått en avstand til arbeidsgiveren sin. Det gjør det lettere for de å vurdere å skifte jobb siden tilhørigheten til arbeidsplassen er svekket, sier han. 

Følelsen av å være alene

Fra kontakt med både kandidater og selskapene de rekrutterer for, ser Teft at det er selskaper med store fagmiljøer som klarer seg best. Her det flere som har jevnlig dialog med hverandre om de samme oppgavene. Mens selskapene hvor færre spesialister er samlet er mer sårbare for å føle at de ikke har et arbeidsmiljø rundt seg. 

– Folk som tidligere har vært litt alene i fagrollen sin på jobb kan føle seg enda mer isolert nå, sier Janzso. 

Det er ikke noe nytt at båndet er viktig for at arbeidstakere føler en tilhørighet til arbeidsplassen sin, selv om man fysisk ikke er tilstede.

– Siden arbeidstakere og arbeidsgivere ikke sees så mye er det en oppgave som arbeidsgivere må ta mer på alvor under korona-perioden, avslutter Janzso.