Forklar meg jobben din: CFO

Espen Skei Lerfald (31) i Feiring Bruk forklarer oss hva denne engelske stillingstittelen betyr.

 

1. Hva er stillingstittelen din og hvor jobber du?

– Jeg jobber i Feiring Bruk, og stillingstittelen min er «CFO», en forkortelse for Chief Financial Officer. På norsk blir det vel finansdirektør/økonomidirektør/økonomisjef. Kjært barn har mange navn, og ulike selskaper benytter disse rollene noe ulikt, som selvfølgelig kan bidra til litt forvirring.

2. Beskriv kort hva jobben din går ut på

– Som økonomisjef er jeg leder for økonomiavdelingen i selskapet. For å hjelpe meg med dette har jeg en gjeng dyktige og engasjerte medarbeidere som har ansvaret for å gjennomføre flere av oppgavene. Noen av økonomiavdelingens sentrale oppgaver er:

  • Sørge for at vi overholder de lover og regler som er knyttet til finansiell rapportering, skatt og avgift.
  • Utarbeidelse av budsjetter, kalkyler og løpende lønnsomhetsoppfølging.
  • Intern rapportering av løpende regnskaper, og oppfølging av driften når det gjelder økonomiske forhold.
  • Finansiering og investeringer.

 

UTE I FELTEN: Espen Lerfald er økonomisjef i Feiring Bruk. Foto: privat

3. Nevn tre helt konkrete arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag

Det er få dager som er helt like, men skal jeg forsøke å komme med tre konkrete arbeidsoppgaver må det bli:

  • Jeg er daglig i kontakt med ledere av våre virksomhetsområder for å avklare deres økonomiske spørsmål, samt for å diskutere områder for forbedringer sett ut i fra mitt ståsted som er de økonomiske tallene.
  • Jeg er veldig interessert i å forstå sammenhenger og i å gjøre komplekse tallgrunnlag enkle. Jeg jobber derfor nesten daglig med analyser av regnskapstall og driftstall for å forstå lønnsomheten i selskapet bedre, og for å gi våre virksomhetsledere bedre forståelse for, og kjappere tilgang til, økonomisk styringsinformasjon.
  • Løpende diskusjoner og avklaringer med de som jobber i vår økonomiavdeling for å sikre fremdrift i vårt arbeid, og for å sikre at vi faktisk gjør det vi skal.

4. Har du utdanning? Hvis ja, hvilken?

– Ja, jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole, en master i finans fra ESDAE Business School i Barcelona og en master i revisjon og regnskap fra BI.

Les også: Den store jobbintervjuguiden

5. Er denne utdanningen relevant for jobben du har?

– Absolutt. Den generelle økonomiske utdannelsen på bachelornivå har gitt meg en god grunnmur. Min master innenfor revisjon og regnskap er relevant siden man ikke kommer bort i fra at regnskap er en essensiell del av min og økonomiavdelingens hverdag, og masteren i finans er tett knyttet opp til det analytiske arbeidet jeg gjør, samt lønnsomhetsforståelse og vurderinger av nye investeringsmuligheter.

– I tillegg mener jeg det er viktig å påpeke at en relevant utdannelse er en god start, og noe som skaper en god plattform for videre læring, men de erfaringene man gjør seg når man begynner i arbeidslivet er vel så viktig, både for eksisterende og fremtidig karriere.

–  Erfaringene man gjør seg når man begynner i arbeidslivet er vel så viktig som utdanning, både for eksisterende og fremtidig karriere.

Espen Skei Lerfald

6. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– I utgangspunktet må man ha en solid forståelse for økonomi, og mer spesifikt sammenhengen mellom økonomi og drift. Dette betyr ikke at man trenger å være regnskapsekspert da man i min rolle jobber veldig lite med den konkrete regnskapsføringen, men man må forstå helheten. Økonomi handler om alt fra regnskap og skatt til likviditetsstyring, investeringer og strategi, noe som gjør at man må ha en helhetsforståelse.

Les også: Begynn karrieren din i en liten bedrift

– Som person tror jeg man må være relativt strukturert, litt over gjennomsnittet opptatt av detaljer, være nysgjerrig og interesser i å lære nye ting og man må tørre å være litt festbrems av og til. Økonomifunksjonen er kun en støttefunksjon, og der vi kan tilføre mest verdi til organisasjonen er i samspillet med driften, ikke gjennom overholdelse av lover og regler (dette er bare noe vi sørge for).

– Man må tørre å være litt festbrems av og til.

Espen Skei Lerfald

7. Hvordan endte du med denne jobben?

– Jeg hadde jobbet med selskapet som konsulent i ett års tid for ca. fire år tilbake. Jeg hadde tydeligvis gjort et godt inntrykk så når vi møttes noen år senere, spurte de om jeg kunne være interessert i denne stillingen. Og jeg takket ja!

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂