Dette må du tenke på før du søker høyere utdanning

– Det er viktig å velge noe man er interessert i og har anlegg for, sier seniorrådgiver i NAV Eugenia Vidal-Gil.

Påskeferien er i full gang for mange, eller rett rundt hjørnet for andre. Mange ser frem til en uke med hytteturer, påskeegg og hyggelige stunder med familie og venner.

Men for en stor andel av befolkningen er det en viktig avgjørelse som må tas før ferien kan nytes for fullt. I dag er siste frist for å søke på høyere utdanning, og det er ikke like lett å vite hva man skal velge.

Vi har snakket med studie- og karriereveileder Trude Kvammen Ekker fra Smart studie & Karrierevalg og Seniorrådgiver i NAV, Eugenia Vidal-Gil. De deler sine tips og råd til deg som søker høyere utdanning.

– Ta så bevisste valg som mulig. Hva er dine styrker og motivasjonsdrivere? Hvilke evner har du? Når trives du og hva kjennetegner situasjonen da? Hvilke verdier er viktige for deg, spør Ekker?

Hun peker også på viktigheten av å skaffe seg en oversikt over hvilke utdanningsmuligheter som finnes, som for eksempel Samordnaopptak eller Utdanning.no.

Hjertet eller hjernen?

Det er ofte snakk om hvorvidt man bør følge hjertet eller hjernen når man velger studie. Skal man velge den fornuftige utdanningen med stabile jobbmuligheter, eller skal man tørre å satse på drømmen?

Ekker forteller at de ser en tendens til at fornuften råder mer hos de unge i dag. Hun mener det er viktig å tenke på hva slags muligheter man har i det fremtidige jobbmarkedet, men det betyr ikke at man skal glemme å tenke med hjertet.

– Hvis ikke hjertet eller motivasjonen følger med så kan man fort risikere å gå lei eller å velge feil. I motivasjonen ligger sprengstoffet, og man bør finne et studie som ligger i skjæringspunktet mellom hjerte og hjerne, sier Ekker.

Seniorrådgiver i NAV, Vidal-Gil er enig i at man bør bruke både hodet og hjertet når man skal velge studieretning.

«I motivasjonen ligger sprengstoffet.»

Trude K. Ekker

– Det er viktig å velge noe man er interessert i og har anlegg for. Man skal gjerne jobbe i yrket i flere tiår. Samtidig har mange ofte flere alternativer de vurderer, og da bør man se litt på hvilke jobber man får etter endt utdanning og hvor lett det er å få jobb, forteller Vidal-Gil.

Fire sikre områder

Hvis man ønsker seg en sikker karriere etter endt studie er det fire utdanningsområder som skiller seg ut. Disse er helse, undervisning, teknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt).

Dette er begge ekspertene enige om.

Velger du en studieretning innenfor et av disse områdene er du temmelig sikker på å få jobb, forteller Ekker.

– Men husk at det finnes jobber innenfor de fleste andre felt også. Så om man blir økonom, samfunnsviter, sosionom eller jurist eller noe annet, så er det klart jobber der ute også. Men det kan bli en overproduksjon av studenter på disse fagene.

Undersøkelser og tall fra NAV bekrefter at det er etterspørsel etter disse fagkunnskapene i dagens jobbmarked. Hvert år gjennomfører de en bedriftsundersøkelse hvor de kartlegger behovet for arbeidskraft i ulike bedrifter.

Fjorårets undersøkelse viste at det var størst mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere, system-analytikere og arkitekter, samt programvareutviklere. Vidal-Gil forteller at dette har også vært tilfellet i tidligere undersøkelser.

– NAVs tall på ledige stillinger hittil i år viser også at det er stor etterspørsel etter personer med yrkesbakgrunn innen helse-, pleie- og omsorgsfag, ingeniør- og ikt- fag, samt undervisning, sier hun.

VEILEDER: Trude K. Ekker hjelper både de som søker på studier og på jobb. Foto: Smart Studie- og Karrierevalg.

To usikre områder

På motsatt side av kurven finner vi utdanningsområdene som kan gi en mindre stabil karrierer etter studiene.

Både Ekker og Vidal-Gil trekker frem humanistiske og estetiske fag som retninger det kan være vanskelig å få jobb i etter utdanning.

Humanistiske fag kan for eksempel være historie, filosofi eller religionsstudier, mens estetiske fag går på det kreative som for eksempel formgiving eller dans.

Vidal-Gil forteller at Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har gjort undersøkelser blant nyutdannede med mastergrad. De viser at de med humanistiske og estetiske fag typisk har lavest andel som får en relevant jobb.

– Når vi ser på unge i alderen 20-29 år med høyere utdanning som er registrert som arbeidsledige i NAV, er det flere med utdanning innen humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samt naturvitenskap, håndverk og tekniske fag, sier Vidal-Gil.

Viktig å fullføre utdanningen

Skulle du i løpet av utdanningen finne ut at studiet du valgte ikke var rett for deg likevel, så går det helt fint forsikrer Ekker.

Men hun råder studentene til å vente litt før de konkluderer med å ha valgt feil.

Ofte kan det  være utfordrende i seg selv å være ny student.  Alt er nytt, nye mennesker, nye rutiner, flyttet hjemmefra, tvile på egne evner osv, så det å mistrives på et studie kan av og til henge mer sammen med rammene rundt, sier hun og legger til:

– Hvis man avslutter et studie etter et års tid er ikke det noen krise. Da har du noe i tillegg til det neste du velger som kan vise seg å bli unikt for deg. 

Uansett hva valget faller på, så mener Vidal-Gil at det viktigste er å fullføre en utdanning.

«Ofte kan det  være utfordrende i seg selv å være ny student.»

Trude K. Ekker

– De som ikke fullfører får gjerne større problemer på arbeidsmarkedet. Generelt har de som har fullført høyere utdanning lavere arbeidsledighet enn gjennomsnittet, selv om det kan være forskjeller mellom de ulike faggruppene, forteller hun.

– Lytte til seg selv

Det er ikke bare vi som har spurt hva ekspertene tenker. Et raskt google-søk vil gi deg utallige artikler og sider med velmenende råd og tips til hva man burde søke på. Men det er ikke alltid ekspertene vet hva som er best for akkurat deg.

– Lytt til så mange som mulig før du tar studievalget ditt. Foreldre, venner, lærere, trenere osv. er folk som kjenner deg på ulikt vis og som kan gi råd eller innspill. Men til syvende og sist må du lytte til deg selv, det er du som skal leve med dette valget i overskuelig fremtid, råder Ekker.


Les også:

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇