Grønne jobber: Bio-drivstoff, grønn varetransport i by og elektriske skip

Gjenbruk av avfall fra norsk treindustri kan gi biodrivstoff.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, og vi har samlet hovedessensen fra de seks områdene de mener Norge bør satse på. Dette er ett av dem.

Talent Media har gått gjennom rapporten og trukket ut noen punkter i separate artikler. All fakta og uttalelser er hentet fra rapporten som du kan lese i sin helhet her.

Målet er å gi leseren en oversikt over hvilke bransjer og næringer det går an å søke seg til for å ha en jobb som bidrar til å stanse klimakrisen.


Selvgående og utslippsfrie skip

Teknologiene møter behovet for automatiserte prosesser som skal erstatte manuelle operasjoner, for å sikre konkurransekraft i forhold til billig arbeidskraft andre steder i verden.

Yara Birkeland er et skip som snart er ferdig, og som er et selvgående nullutslippsskip. Det vil erstatte transport av 40 000 vogntog på vei i året.

Hovedmålet ved å bygge opp en verdikjede innen autonom shipping i Norge er å sørge for at vi blir en verdensledende leverandør av teknologi og kompetanse.

Den største utfordringen er at vi ikke evner å samarbeide på tvers i verdikjeden, og at vi ikke evner å sette autonom shipping på den nasjonale strategiske agendaen. Regelverk er den neste barrieren. I Norge kan vi tilpasse regelverket på hjemmemarkedet, men vi er også nødt til å være på den internasjonale arenaen (IMO).

ELEKTRISK, SELVGÅENDE SKIP: Yara Birkeland. Illustrasjonsfoto fra Flickr av Ørnulf Rødseth, Kongsberg Maritime/Yara

Bio-drivstoff fra avfallstømmer

Både tungtransport og luftfart forventes å øke i fremtiden. Bio-baserte drivstoff er seriøse alternativ til fossil diesel og flydrivstoff og kan produseres i Norge.

Norsk treindustri er på utkikk etter nye markeder for å få verdier ut av dagens avfallsstrømmer. To norske initiativ for direkte flytendegjøring av trevirke er for tiden i detaljert ingeniørfase.

Grønn varetransport i byer

Urbanisering fører til økt press på byene. Med befolkningsvekst øker transportbehovet, og gjennom byvekstavtalene reduseres mulighetene for å kjøre med privatbil. Nå trengs nye, miljøvennlige forretningskonsept for vare- og næringstransport.

Netthandelen (klær, mat, elektronikk, osv) krever økt hjemmelevering. Norske Paxter var tidlig ute med små elektriske kjøretøy for distribusjon av post og pakker.

Posten/Bring har en ambisjon om å få alle kjøretøy utslippsfrie innen 2025. Det forventes at Amazon vil etablere seg, så hvis norske bedrifter skal ha en sjanse, må det skje raskt.

Mye av fokuset har vært på personlig mobilitet, altså hvor mennesker skal gå, og lite på varetransport. Her er det mye å hente, hevder rapporten.


Fakta

  • NHO igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv», som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018.
  • Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak.
  • Rapporten «Nye muligheter for verdiskaping i Norge» er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019.

Kilde: SINTEF

Les hele rapporten her.

Her er de andre næringene SINTEF mener Norge bør satse på (trykk på hver enkelt for å lese mer): 

  1. Helseteknologi
  2. Tang og annen bærekraftig mat fra havet
  3. Fornybar energi
  4. Gjenvinning av råstoff
  5. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇