Grønne jobber: Kunstig intelligens, teknologi og farmasi skal revolusjonere helsesektoren

Norge ligger allerede langt fremme her.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, og vi har samlet hovedessensen fra de seks områdene de mener Norge bør satse på. Dette er ett av dem.

Talent Media har gått gjennom rapporten og trukket ut noen punkter i separate artikler. All fakta og uttalelser er hentet fra rapporten som du kan lese i sin helhet her.

Målet er å gi leseren en oversikt over hvilke bransjer og næringer det går an å søke seg til for å ha en jobb som bidrar til å stanse klimakrisen.


Ifølge rapporten ligger det store muligheter i ultralydteknologien og peker på at Norge har verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer. Med bedre politisk tilrettelegging og bedre samarbeid i helsesektoren mener Sintef at vi kan utnytte fortrinnene vi har i bransjen.

Vil revolusjonere medisinske diagnoser med ultralyd

Med ny teknologi og kunstig intelligens, vil det bli mye enklere og mindre risikabelt å diagnostisere pasienter. Norge har verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer innen ultralyd.

Dette har også ført til utvikling av mange teknologibedrifter som GE Vingmed Ultrasound, Sonitor, Elliptic Labs og Nisonic.

Les om de andre næringene her:

Trykk på hver enkelt for å lese mer.

  1. Tang og annen bærekraftig mat fra havet
  2. Fornybar energi
  3. Smart og grønn transport
  4. Gjenvinning av råstoff
  5. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Bruk av helsedata som kan redusere offentlige kostnader

Ifølge en rapport fra Menon Economics er den potensielle økonomiske veksten for intelligent bruk av helsedata så mye som 14 milliarder NOK i Norge alene. Med helsedata menes det for eksempel smartklokker – hvor samme teknologi vil kunne måle andre tilstander i kroppen, som for eksempel hjertet.

Norge er i Europa-toppen i bruk av offentlige nettjenester og har innbyggere som er langt fremme i å bruke digitale løsninger. Dette er gode forutsetninger for innovasjon og næringsutvikling.

Farmasøytisk industri

Bioteknologisk fremstilte medisiner overtar en økende andel av det terapeutiske markedet. Antibiotikaresistensen øker, kampen mot kreft, og andre utfordringer trenger dyktige farmasøyter, biologer og forskere.

Norge har et konkurransefortrinn gjennom marine mikroorganismer som til nå har vært lite utforsket. Marin bioprospektering har kartlagt tusenvis av bakteriestammer som potensielt kan produsere nye antibiotika.


Fakta

  • NHO igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv», som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018.
  • Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak.
  • Rapporten «Nye muligheter for verdiskaping i Norge» er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019.

Kilde: SINTEF

Les hele rapporten her.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇