Grønne jobber: Norge bør produsere mer hydrogen og komme inn på batteri-markedet, skriver SINTEF

Mye å hente i produksjon av batterier til elbiler, plugging av oljebrønner og naturlige råvarer.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, og vi har samlet hovedessensen fra de seks områdene de mener Norge bør satse på. Dette er ett av dem.

Talent Media har gått gjennom rapporten og trukket ut noen punkter i separate artikler. All fakta og uttalelser er hentet fra rapporten som du kan lese i sin helhet her.

Målet er å gi leseren en oversikt over hvilke bransjer og næringer det går an å søke seg til for å ha en jobb som bidrar til å stanse klimakrisen.


Batterier til elbil

En stor økning i batteribehov betyr at det mulige markedet er enormt – blant annet til elbiler. Verdien av battericellemarkedet alene er beregnet til om lag 90 milliarder euro per år.

I dag produseres nesten alle batterier til elbilindustrien i tre land: Kina, Japan og Korea. Kun om lag 3 % av batteriene produseres andre steder i verden, hvorav ca. 1 % kommer fra Europa. Europeiske bilprodusenter strever med å få tak i nok batterier til sine kunder – og køen øker.

Flere norske bedrifter er allerede i ferd med å etablere batteriproduksjon basert på en rekke kjemiske løsninger.

Det nylig etablerte selskapet Freyr planlegger en gigafabrikk for litium-ion batterier basert på topp moderne teknologi og kvalitet i Mo i Rana i Nordland. Det antas at fabrikken vil skape 3 500 arbeidsplasser.

Dette prosjektet er i midlertid kritisert av Naturvernforbundet for å være et luftslott.

Innen råmaterialer har Norge store ressurser, og battericelleproduksjon har derfor potensial for økt verdiskaping hos mange norske bedrifter. Materialer som kreves i batteriene, inkluderer blant annet jern/stål, mangan, nikkel, kobolt, grafitt, silisium, kobber og aluminium.

Vi har også pålitelig tilgang på verdens grønneste og rimeligste kraft. Derfor har Norge muligheten til å produsere battericeller på en mer miljøvennlig måte og med lavere CO2-avtrykk enn noen andre land i Europa og Asia.

Elkem, Hydro og Glencore er kjente bedrifter i bransjen.

En av utfordringene er at elbilproduksjon går raskere fremover enn utbygging av strømnett (for å lade biler). Dermed må nullutslippstransporten vente på strømnettet.

Norge trenger forskere og arbeidere til denne industrien.

ELBILBATTERIER: Norge er storforbruker av elbiler, og SINTEFs rapport skriver at vi bør også stå for produksjon av batterier. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Hydrogen som nullutslippsdrivstoff

Om EU skal nå sine klimamål, må energisystemet være så godt som utslippsfritt i 2050. Dette kan redusere verdien av norsk olje og gass. Hydrogen produsert fra norske energiressurser representerer en stor mulighet.

Hydrogen som energibærer kan produseres fra alle energikilder, fossile så vel som fornybare.

Hydrogen kan benyttes som nullutslippsdrivstoff i transportsektoren og er komplementær til batteriteknologi, særlig innen langtransport og tunge kjøretøy, og til stasjonær varme og kraftproduksjon.

Per i dag er nær all hydrogenbruk knyttet til industrielle anvendelser.

Det ligger et stort verdiskapingspotensial i å ta aktivt del i introduksjon av hydrogen i Europas og verdens energisystem. Hydrogen kan faktisk være Norges største bidrag til lavutslippssamfunnet i en internasjonal kontekst.

En rapport viser at dersom vi produserer hydrogen fra norsk naturgass, vil en slik satsing kunne gi en omsetning på over 200 milliarder NOK i 2050 og sysselsette mellom 25 000-35 000 mennesker.


Fakta

  • NHO igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv», som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018.
  • Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak.
  • Rapporten «Nye muligheter for verdiskaping i Norge» er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019.

Kilde: SINTEF

Her er de andre næringene SINTEF mener Norge bør satse på (trykk på hver enkelt for å lese mer):

  1. Helseteknologi
  2. Tang og annen bærekraftig mat fra havet
  3. Smart og grønn transport
  4. Gjenvinning av råstoff
  5. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Les hele rapporten her.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇