Grønne jobber: Stort potensiale i tang og bioplast

Er det én ting Norge har mye av, så er det tang. Dette må vi utnytte, mener SINTEF.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, og vi har samlet hovedessensen fra de seks områdene de mener Norge bør satse på. Dette er ett av dem.

Talent Media har gått gjennom rapporten og trukket ut noen punkter i separate artikler. All fakta og uttalelser er hentet fra rapporten som du kan lese i sin helhet her.

Målet er å gi leseren en oversikt over hvilke bransjer og næringer det går an å søke seg til for å ha en jobb som bidrar til å stanse klimakrisen.


Mat og avfall

Bioplast: I Norge er 10 millioner kvadratmeter med skog, avfall fra skogbruk og som er tilgjengelig for bærekraftig utnyttelse hvert år. Det produseres 350–400 millioner tonn plast årlig, hvor
bioplast utgjør bare 1 % av markedet.

Det er estimert en økning i det globale markedet for bioplast på 20 % frem til 20232, som også vil medføre økt etterspørsel etter bærekraftig råstoff til bioplast.

Her har Norge, med sin tilgang til bioressurser og kompetanse på industrielle bioraffineri, en sterk posisjon.

Tang og tare: Det kan brukes både til menneskelig konsum, bærekraftig proteinkilde for laks og andre produkter, og har stort potensial for å binde CO2. For at tang og tare skal bli konkurransedyktige råstoff, må produksjonskostnaden ned og produktkvaliteten opp.

Seaweed Energy Solutions i Trondheim har drevet med tareproduksjon i ti år, og er en av de største i Norge.

Flere av de nystartede selskapene tar sikte på å utvikle konsumprodukter mot matmarkedet, inkludert helsekost.

Utfordringen i denne næringen er dyr produksjon.

Les om de andre næringene SINTEF trekker frem i rapporten (trykk på hver enkelt for å lese mer):

  1. Helseteknologi
  2. Fornybar energi
  3. Smart og grønn transport
  4. Gjenvinning av råstoff
  5. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Stort potensiale i lavtrofisk produksjon

Lavtrofiske arter omfatter primærprodusenter (planter og mikroorganismer) som produserer organisk materiale av karbondioksid og solenergi via fotosyntese, og heterotrofe organismer (nedbrytere) som livnærer seg på primærprodusentene.

Utnytting av tang og tare er et eksempel på tavtrofisk produksjon. Produktene kan anvendes i farmasi, mat og helsekost – men det trengs dokumentasjon, nye arealer og ny teknologi for å produsere dette.


Fakta

  • NHO igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv», som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018.
  • Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak.
  • Rapporten «Nye muligheter for verdiskaping i Norge» er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019.

Kilde: SINTEF

Les hele rapporten her.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇