Søk sommerjobb i desember!

Mange stillinger er lyst ut for lengst.

Artikkelen ble først publisert i desember 2018.

Med snø ute i store deler av landet og jul rett rundt hjørnet, er det ikke mye som minner om sommer og sol. De fleste har et stressa hode langt nedi siste eksamen, innspurt på jobb, og koordinering med juleavslutninger, gavepakking, reise- og middagsplanlegging.

For de av dere som har et over middels strukturert hode, har kanskje planlagt å bestille påsketuren nå snart. Men å tenke lenger enn som så – det er kanskje å ta litt hardt i. Eller?

Ikke hvis du er student.

Mange større konserner har faktisk lyst ut sommerjobbene sine allerede, og hvis du vil sikre deg en relevant og lærerik sommerjobb, bør du ta en liten titt på hva som finnes på sider som FINN.no, NAV, og på selskapenes egne sider og sosiale medier.

VIKTIG ERFARING: All arbeidserfaring er viktig og nyttig, hvis den er relevant, gir den deg en fot innenfor riktig bransje. Illustrasjonsfoto: Mimi Thian/Unsplash

Sommerjobb kan være inngangen til fast stilling

Peter Hagen er kommunikasjonssjef i konsulentkonsernet SWECO, og sier at det er blitt vanlig blant de store selskapene i bransjen å lyse ut sommerjobber før jul.

– Vår erfaring er at vi må være tidlig ute med sommerjobber for å klare å hevde oss i konkurransen om de unge talentene. Det handler også om at studentene ønsker en viss forutsigbarhet, faktisk begynner de allerede å spørre om sommerjobber under karrieredagene i september, sier han.

– Er det viktig å skaffe seg en relevant sommerjobb hvis man vil inn i bransjen etter utdanningen?

– Ja, det er viktig både for oss og for studentene. En sommerjobb i Sweco gir oss mulighet til å bli kjent med dem, og studentene blir tidlig kjent med jobbene de skal inn i etter endt studie.

Dessuten er det viktig at studentene kan vise til noe annet enn bare gode karakterer.

Hos oss er rådgiverne ganske selvstyrte; de skal ha kundekontakt, holde presentasjoner, lære seg prosjektstyring – alt dette i tillegg til den faglige spisskompetansen. Da er det viktig at de kan bevise at de er gode å samarbeide med, forklarer Hagen.


– Ansetter dere ofte de som har vært engasjert hos dere tidligere?

– Ja, vi ender ofte opp med noen som har hatt sommerjobb eller noe lignende hos oss.

– Bør man begynne å se etter relevante sommer- og deltidsjobber allerede som førsteårsstudent selv om man skal ta en master?

– Ja, det er ikke dumt. De bør uansett engasjere seg på et vis, enten det er gjennom frivillige verv, deltids- eller sommerjobber.

– Så hvis man først begynner å se seg om etter sommerjobb i påsken, da er det for sent?

– Ja, da er det for sent hos oss, i alle fall.

PETER HAGEN: Kommunikasjonssjef i SWECO. Foto: pressefoto

Nettverk, forståelse og oppgaveskriving

Silje Holteberg UiA er karriereveileder ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og bekrefter Hagens påstander om at det er lurt å investere tid og krefter i å søke relevante sommerjobber nå.

– Synes dere karriereveiledere også at det er viktig at studentene søker sommerjobb nå?

– Ja. Hvis man har en ambisjon om å få relevant arbeidserfaring, bør man søke nå.

Det er lurt å være tidlig ute, de mest attraktive sommerjobbene lyses ut allerede fra høsten av og til ut på nyåret. Vi ser at studenter som har relevant arbeidserfaring foretrekkes hos bedriftene når man skal søke fast jobb etter studiene, sier hun. 

– Hvor viktig er det med relevant sommerjobb, altså ikke hvilken-som-helst sommerjobb?

– Våre undersøkelser viser at så lenge man har jobb på siden av studiene, øker man sjansen for å få jobb i ettertid, og det gjelder hvilken som helst type deltids- eller feriejobb.

Men en relevant jobb gjør at man kommer tidligere inn i bransjen, får et nettverk, og forståelse for hva jobben går ut på. Slik kan man avdekke om man er på rett sted, og om man kommer til å trives i denne jobben eller bransjen.

I tillegg gjør det studentene rustet til å skrive bedre søknader og få en bedre forståelse for den praktiske relevansen av studiene.

SILJE HOLTEBERG: Karriereveileder ved UiA. Foto: pressefoto

Sykepleie- økonomi og ingeniørstudenter er flinkest

– Hvilke studenter er «flinkest» til å skaffe seg relevante sommerjobber? 

– Sykepleierstudentene får ofte relevant arbeidserfaring tidlig i studiet, og går ofte rett fra sommerjobb til fast jobb etter studiene. Særlig de som studerer til å bli økonomer og ingeniører er opptatte av å skaffe seg relevant erfaring tidlig, sier Holteberg.

– Det kanskje de som studerer fag som ikke nødvendigvis ender med en konkret stillingstittel som synes det er vanskelig å vite hvilke sommerjobber som er relevante, men det viktigste er at de begynner et sted. Alt av erfaring kan vise seg å bli nyttig når man skal søke jobb etter studiene.

Hun forteller at større selskaper i konsulentbransjen (større konserner som PwC, Evry, osv.) er åpne for tverrfaglighet når det gjelder sommerjobber.

Også de med humanistiske og samfunnsvitenskapelige utdanninger bør sjekke muligheten for å sikre seg arbeidserfaring der.

– Jeg opplever stadig at bransjer ønsker å bruke studenter i kreative prosesser spesielt på sommeren, som for eksempel i prosjekter innen digitalisering og innovasjon.

– De ønsker å sette sammen tverrfaglige team som skal løse problemstillinger hvor bedriften selv ikke nødvendigvis sitter med svaret, og da kan et humanistisk blikk være like viktig for bedriften som et økonomisk eller teknisk blikk. Dette er en spennende mulighet både for bedriftene og for studentene, sier Holteberg.


PS: Er du en av dem som har søkt sommerjobb – og kanskje fått en? Eller har du ikke søkt ennå? Vi vil gjerne høre fra deg. 

Del denne med noen som bør lese den 👇