Har du rett på dagpenger om du har jobbet under ett år? 8 spørsmål og svar om permitteringer og dagpenger

Det er mye forvirring rundt permittering og dagpenger. Hvem kan søke, hvor mye får man – og kan man bli bedt til å jobbe selv om man er permittert? Her kommer 8 spørsmål og svar:

1. Jeg har jobbet under ett år sammenhengende. Har jeg rett på dagpenger?

Ja, det har du – så lenge du har tjent minst 74.894 kroner i løpet av de siste 12 månedene – eller har hatt en høyere årslønn i snitt de siste tre årene.

Eksempel: Du har hatt en jobb fra august 2019 til februar 2020 med månedslønn på mer enn 12 500 kroner.

Det forutsetter også at permisjonen reduserer arbeidstiden din med minst 40 prosent. Er du  fulltidsansatt og permitteres to dager i uken, har du fortsatt krav på dagpenger.

2. Hvor mye er egentlig dagpenger?

Først og fremst får du full lønn de 20 første dagene du er permittert. Etter dette får du dagpenger. Har du tjent mellom 75 000 og 300 000 det siste året, skal du få 80 prosent av lønnen din.

Eksempel: Du har en månedslønn på 25 000 kroner. Da skal du få 20 000 i dagpenger i måneden.

Tjener du mellom 300 000 og 600 000 i året får du 80 prosent av de første 300 000 – så 62,4 prosent for resten av lønnen!

Eksempel: Du har en månedslønn på 35 000 kroner. Da skal du få 26 240 kroner i dagpenger i måneden.

Du har rett på dagpenger i inntil 26 uker, eller seks måneder. Nå får man også utbetalt dagpenger i påskeferien.

Her kan du regne ut hvor mye du kan få i dagpenger.

3. Jeg er student, men har tjent mer enn 75 000 på deltidsjobben min det siste året. Har jeg rett på dagpenger da?

Nei. Studenter kan ikke søke om dagpenger. Regjeringen har foreløpig kommet med en krisepakke til studenter som blant annet gjør at de får hele det resterende vårstipendet i april, og mulighet til å søke om et ekstra lån.

Regjeringen tilbyr lån til studentene: – Det er litt som å pisse i buksa for å holde seg varm, svarer NSO

Det finnes noen få unntak, slik som utdanninger normert til tre måneder eller mindre. Du kan lese om det her.

4. Hva vil det si å være «reell arbeidssøker»?

For å ha rett til dagpenger må du være reell arbeidssøker. Det er en del krav som kan virke strenge, men NAV råder til å svare ja på alle spørsmål som handler om dette i søknadsskjemaet – selv om det fremstår merkelig i situasjonen vi nå står i.

Det står blant annet du må være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge. Det stemmer ikke helt (du er fritatt fra aktivitetsplikten). Men man må være villig til å ta i mot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Andre kriterier:

  • Du kan ikke stille krav til lønn
  • Du må være villig til å jobbe både heltid og deltid

5. Kan man bli permittert i oppsigelsestiden? 

Dette er et godt spørsmål!

Om man sies opp eller selv sier opp har man i utgangspunktet en oppsigelsestid. Den er kontraktsfestet og kan vare i alt fra to uker, til tre måndeder. I denne perioden har man krav på full lønn.

LO skriver at man – etter deres oppfatning – ikke kan permitteres i en oppsigelsestid. Det baseres de på tidligere avgjørelser i Arbeidsretten og Høyesterett. Dette skriver de videre:

«Hvis arbeidsgiver mener at det var grunnlag for varig avslutning av arbeidsforholdet, og har valgt å gjøre det, må arbeidsgiver respektere vanlig oppsigelsestid(…)».

Samtidig legger de til at det for tiden er en prekær økonomisk situasjon, og at det kan være hensiktsmessig at den oppsagte arbeidstakeren unnlater å bestride permitteringen.

6. Kan man bli sagt opp om man er permittert?

Ja, men da regnes permitteringen som opphørt. Man har fortsatt krav på full lønn i oppsigelsestiden. Det gjelder ikke om du selv sier opp i permitteringsperioden.

7. Kan man bli permittert når man er sykmeldt? 

Ja, sykmeldte kan også permitteres – men får sykepenger og ikke dagpenger frem til man er friskmeldt. Det har altså ikke noe å si fra eller til for din økonomiske situasjon. Dersom du blir friskmeldt og fortsatt er permittert kan du søke om dagpenger.

8. Kan man bli bedt om å jobbe selv om man er permittert?

Ja. I følge Econa kan du bli bedt om å gjøre mindre oppgaver i inntil seks uker i permitteringsperioden. Dersom arbeidsoppdraget varer lenger enn seks uker må arbeidsgiver gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere ansatte videre.