Helle Hamnevoll (29) jobber med samfunnssikkerhet – på Svalbard!

Den tidligere NTNU- og UiT-studenten forklarer oss jobben sin.


1. Fortell litt om deg selv og hvor du jobber.

– Jeg heter Helle Hamnevoll, er 29 år og kommer fra Ørnes i Nordland. Jeg jobber som rådgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap hos Sysselmannen på Svalbard, og bor i Longyearbyen.

2. Beskriv kort hva jobben din går ut på, og nevn tre helt konkrete arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag.

– Kort sagt går stillingen ut på å samordne, holde oversikt over og informere om samfunnssikkerhetsarbeidet på Svalbard, der Sysselmannen har en koordinerende rolle opp mot de andre beredskapsaktørene på øygruppa. Arbeidsformen min er i stor grad prosjektbasert, og klimatilpasning, gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og utvikling av beredskapsplanverk og -rutiner er viktige stikkord.

– Tre konkrete eksempler på arbeidsoppgaver er:

1) holde kontakten med regionale og nasjonale etater og organisasjoner gjennom f.eks. møtevirksomhet,

2) bidra inn i planleggingen av øvelser,

3) ajourføre varslingslister og tilrettelegge for informasjonsflyt mellom beredskapsaktørene under en krise eller uønsket hendelse.

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU, og en mastergrad i samfunnssikkerhet og beredskap fra Universitetet i Tromsø. Utdanningen er absolutt relevant for jobben, blant annet fordi utdanningsløpet ga meg innsikt i norsk statsforvaltning og politiske og økonomiske forhold i nordområdene.

 

DRØMMEJOBBEN? – Jeg får lov å utfolde både den ekstroverte nysgjerrigperen og den mer introverte nerden i meg, sier Hamnevoll om jobben på Svalbard. Foto: privat

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Man bør like å jobbe analytisk, være glad i å skrive og å dokumentere, og å bygge og utvikle systemer. Jobben er ganske selvstendig selv om jeg har kolleger jeg samarbeider mye med, og man bør være flink til å ta initiativ. I tillegg bør man være nysgjerrig og villig til å tilegne seg ny kunnskap, siden risikobildet i samfunnet endrer seg raskt.

5. Hva vil du si er det mest utfordrende med jobben?

– Å jobbe med forebyggende samfunnssikkerhet krever at man fokuserer på de lange linjene. Det kan være utfordrende å holde den røde tråden i de langsiktige oppgavene og prosessene i en arbeidshverdag med mange oppgaver som dukker opp.

«Jobben er ganske selvstendig selv om jeg har kolleger jeg samarbeider mye med, og man bør være flink til å ta initiativ.»

Helle Hamnevoll, rådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap

6. Hva er det beste?

– Det er å samarbeide med mennesker som har mange ulike bakgrunner og perspektiver. Alle jeg møter her oppe (og på fastlandet) er veldig på tilbudssiden for å bistå med sin kompetanse når man skal løse en oppgave, og jeg synes det er veldig artig og motiverende å jobbe sammen med dem.

7. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Både fordi jeg synes fagfeltet er spennende, og fordi jeg liker arbeidsformen. Man får lov til å jobbe på et litt overordnet nivå, og på den måten utforske samspillet mellom ulike deler av samfunnet. Dessuten er arbeidsoppgavene varierte, og jeg får lov å utfolde både den ekstroverte nysgjerrigperen og den mer introverte nerden i meg.

8. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg hadde en lignende stilling på fastlandet, og hadde lenge hatt en drøm om å bo på Svalbard. Jeg søkte, ble kalt inn til Longyearbyen på intervju, og da jeg fikk tilbud om stillingen, kunne jeg ikke annet enn å slå til. Jobben virket skreddersydd for meg, så det var bare å hoppe i det.

9. Er det noe mer du vil tilføye?

– Samfunnssikkerhet er et felt som vil få enda større fokus i framtiden (for eksempel har vi nå fått en egen samfunnssikkerhetsminister!), og det finnes mange innfallsvinkler for den som har lyst å jobbe med det. Begrepet favner veldig bredt, og det er mange områder man kan fordype seg i, enten man har teknisk/naturvitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn.


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂