Hva er viktigst – jobberfaring eller karakterer?

Ingeniør Carl Fredrik (29): – På jobbintervjuer blir jeg heller spurt om erfaring enn karakterer.


Carl Fredrik Hellwig kan kun huske å ha blir spurt om karakterer én gang, og det var i forbindelse med en bedriftsdag på universitetet.

– Ellers har jeg ikke fått spørsmål om det. På intervjuer har det oftere vært spørsmål om hva slags jobberfaring jeg har, hva jeg gjør på fritiden, styrker og svakheter. Personlige interesser og motivasjoner kommer ofte opp, forteller han.

Han har en master fra NTNU i elektronikk, og hans første jobb etter studiene var som teknisk support før han gikk videre til salg. Nå er han prosjektleder.

Heller ikke i den stillingen ble han bedt om å vise til karakter.

– Har du fått bruk for karakterene etter endte studier?

– Nei, egentlig ikke. Hadde jeg hatt toppkarakterer, så kunne kanskje dette åpnet noen dører for meg? Hvem vet, men det har jeg altså ikke, sier han og legger til:

– Likevel har jeg en følelse av at karakterer er veldig avhengig av stillingen man søker på. Skulle jeg søkt igjen hos et ingeniør-firma, så ville karakterer kanskje dukket opp igjen.

Karakterene kommer i andre rekke

– Vi opplever oftere og oftere at personlige egenskaper verdsettes høyere enn karakterer når arbeidsgivere skal ansette. Gode karakterer predikerer ikke nødvendigvis gode resultater i arbeidslivet. De fleste ser på en fullført utdannelse, og så kommer karakterene i andre rekke, sier Mads Wildhagen.

Han er markedsføringssjef i rekrutterings- og bemanningsbyrået Academic Work, og har lang erfaring med arbeidsmarkedet og næringslivet.

Noen bedrifter tar i bruk karakterer som screening-metodikk når de rekrutterer.

Det vil si at de ser etter søkerne med høyt karaktersnitt, og siler ut hvem de tar inn på intervju som en følge av dette.

– Men de færreste har karakter som hovedkriterier for en ansettelse, forteller han.

DU ER VIKTIGST: Personlige egenskaper verdsettes oftere høyere enn karakterer, mener Mads Wildhagen. Foto: Privat

– En kombinasjon er vesentlig

Talent Media har allerede snakket med ulike fagfolk om hvor viktig det er å jobbe deltid samtidig som man studerer. Det enstemmige svaret var klart ja, for jobberfaring er verdifullt for dagen man skal ut i arbeid.

Ine Foss er karriereveileder og daglig leder i Foss Consulting og mener at jobberfaring er viktig, og at karakterer i noen situasjoner kan spille en rolle i senere jobbsøkerprossess.

Det kommer rett og slett an på hvilken jobb det er snakk om.

– En som rekrutterer jusstudenter og finansanalytikere vil mest sannsynlig være opptatt av kandidatens karakterer, og det vil de nok innen flere andre akademiske yrker også være, forteller Foss.

I andre tilfeller vil karakter ha mindre å si for om du får jobben eller ikke.

– Jeg tror at en kombinasjon er vesentlig. Det kan være mange grunner til at man ikke går ut med toppkarakterer, og skal man for eksempel jobbe innenfor servicebransjen og i omsorgsyrker med mennesker, så er kanskje ikke gode karakterer like viktig, sier hun.

KARRIEREVEILEDER: Ine Foss tror en kombinasjon av jobberfaring og karakterer er viktig. Foto: Privat

Større sannsynlighet for å få jobb etter studiene med jobberfaring

Lars Anders Lai Gathe-Ilebekk jobber som karriereveileder ved UiA Karriere, altså karrieresenteret til Universitetet i Agder.  Han er enig med Foss i at karakterer i enkelte tilfeller kan gjøre utslag for om du får jobb eller ikke, men som oftest er det ikke det arbeidsgiverne ser etter.

– For noen arbeidsgivere vil karakterer bety en del. Dette ser vi blant annet i forbindelse med sommerjobber. Men som oftest opplever vi at arbeidsgivere ser etter noe mer enn karakterer, blant annet engasjement fra studietiden, deltidsjobb og motivasjon for jobben de søker på, sier Gathe-Ilebekk.


Han erfaring er at det er det totale bilde av studenten som teller for en potensiell arbeidsgiver.

– Utdanning, karakterer, engasjement fra studietiden, arbeidserfaring og bevissthet rundt sin totale kompetanse, inkludert personlige egenskaper er alle viktige ting for en som skal ansette, forteller han og fortsetter:

–  Vi vet at praksis gjør studenter attraktive i arbeidsmarkedet. Undersøkelser viser også at de som har lønnet arbeid ved siden av studiene har noe større sannsynlighet for å få jobb etter studiene.

Slik som Foss trekker han frem jus og finans som et yrkesområde hvor karakterer har et større fokus. Men heller ikke der er toppkarakter grunnlag nok for å få jobb. CV, søknad og intervju teller også i stor grad.

KARRIEREVEILDER: Lars Anders Lai Gathe-Ilebekk ved UiA Karriere. Foto: UiA

– Viktig å finne flinke folk det er hyggelig å jobbe med

Jus har ved flere anledninger blitt nevnt som et område hvor gode karakterer kan være viktige for å få jobb. Og det er det i en viss grad, mener jusstudent Henning Johnsen (25).

 Han studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og skal straks i gang med å skrive master. Han har selv søkt på trainee-stillinger (praksisplass), og hans inntrykk er at det er ganske standard å vise karakterer sammen med CV-en.

Johnsen mener er det en veldig vanlig  inngang til arbeidslivet innenfor jussen.

– Jeg har full forståelse for at de ønsker å se karakterer, og de utlysningene jeg har sett har stort sett krevd både karakter og CV. Samtidig tror jeg de ser etter andre ting også, som personlighet og erfaring.

Likevel har han ikke selv opplevd noe særlig karakterpress i Tromsø, og tror nok heller ikke det er det viktigste for en arbeidsgiver.

– Jeg tror nok for de fleste arbeidsgivere er det viktig å finne flinke folk det er hyggelig å jobbe med og kan bidra positivt til arbeidsmiljøet. Det er vel så viktig som folk som har gjort det bra på eksamen.

JUSSTUDENT: Henning har opplevd å måtte vise til karakterer, men tror selv ikke det er viktigste når man skal få jobb. Foto: Privat

Karakter er viktige – hvis du ikke har jobberfaring

Det er altså klart at jobberfaring og personlige egenskaper trumfer karakterer når man skal ut å søke jobb. Du skal tross alt ikke bare legge ved karakterer i en søknad, men også en CV som viser til hva slags erfaringer du har fra tidligere.

Men! Det er dermed ikke sagt at man ikke skal bry seg om karakterer. Gode karakterer er uansett bedre enn dårlige, forteller Gisle Hellsten ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo.

– Karakterer er en del av elementene som teller med når man skal få jobb, men de er ikke alltid det viktigste. Men om man ikke har deltidsjobb, da kan karakterene spille en stor rolle for eventuell ansettelse.

KARRIEREVEILEDER: Gode karakterer er bedre enn dårlige, sier Giske Hellsten. Foto: Tron Trondal

En liten oppsummering:

  • Personlige egenskaper og jobberfaring verdsettes ofte høyere enn karakterer.
  • Yrker som jus og finans ser oftere på karakterer enn andre. Sett deg tidlig inn i hva arbeidslivet forventer.
  • Jobberfaring gir større sannsynlighet for å få jobb etter studiene.
  • Hvis du ikke har jobberfaring etter studiene, kan karakterer spille en stor rolle.