Korona: Dette er dine jobbrettigheter

Mange er usikre på hva som skjer på arbeidsmarkedet fremover. Her har vi samlet informasjon knyttet til permittering og sykdom. 

Koronaviruset har på kort tid fått enorme konsekvenser for det norske arbeidslivet. Skoler, barnehager, treningssentre og sosiale arenaer som barer og utesteder har blitt stengt. Hotell – og reiselivsbransjen ligger brakk. Alle som lever av å samle større folkemengder, om det så er konsertarrangører, artister eller eventselskap har allerede gått på dramatiske tap av inntekter, og må forholde seg til en uavklart horisont. 

Dette betyr at mange befinner seg i en prekær jobbsituasjon. Samfunnets byråkrater og digitale instanser jobber hjemmefra. Mange arbeidstakere står i fare for å bli permittert, flere har allerede blitt det. 

Hva betyr egentlig alt dette? Hva har det å si for deg? Vi har forsøkt å samle informasjon rundt arbeidssituasjonen i Norge i dag. Har du noen spørsmål om din situasjon? Send oss gjerne en mail på andreas@talentmedia.no

Artikkelen ble sist oppdatert 17. mars klokken 09:30. 

Permittering:

Om du har mulighet skal du nå jobbe hjemmefra, er den klare beskjeden fra myndighetene. Unntaket er helsepersonell – og andre yrker med samfunnskritiske roller. De som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra (for eksempel kaféarbeidere, konsertarbeidere) kan permitteres. Det kan også gjelde bedrifter og offentlige instanser som ikke har tilstrekkelig med arbeidsoppgaver til sine ansatte.

Fredag 13 mars bekreftet regjeringen at arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til to dager ved permittering. I tillegg opphevde regjeringen ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres.

Regjeringen reduserer også kravet for arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Varselfristen for permittering er satt til 2 dager, mot vanligvis 14 dager. I praksis betyr dette at du til sammen har fire dager med lønn fra du får beskjed om permittering til du skal motta dagpenger fra Nav.

Dette innebærer at staten tar en større del av det økonomiske ansvaret fra bedrifter.

Mandag morgen ble stortinget i tillegg enige om disse tiltakene:

  • Permitterte får lønn i 20 dager, mot tidligere 15. Arbeidsgiver betaler de 2 første, og staten de 18 neste.
  • Flere med lav inntekt har rett på dagpenger. Taket på årslønn senkes til 74.894 kr.
  • Lærlinger som mister lærlingsplassen skal ha inntekt på nivå med lærlinglønnen.

Permittering er en midlertidig ordning. Arbeidstaker skal ikke jobbe og arbeidsgiver betaler ikke ut lønn, men man er fortsatt ansatt og kontrakten gjelder. Permittering forutsetter at arbeidsstans kun er midlertidig. Man kan bli helt eller delvis permittert.

En forutsetning for permittering er at det skal ligge en saklig grunn som innebærer mangel på arbeid. Eksempler er ordremangel, tomme hotell, eller mangel på arbeidsoppgaver. Ansatte kan ikke selv være skyld i en permittering. Koronasmitte eller karantene internt i bedriften gir foreløpig ikke grunnlag for permittering.

Hotellbransjen er blant de mest utsatte når det kommer til permitteringer i arbeidslivet som følge av koronavirus-utbruddet. (Foto: by runnyrem on Unsplash)

Dersom arbeidsgiver tar ansatte ut av arbeid uten at det foreligger grunnlag for sykemelding eller permittering, må de ta regningen selv og utbetale lønn på vanlig måte.

Om du blir permittert er det viktig at du søker om dagpenger med en gang, da det ikke blir innvilget dagpenger tilbake i tid.

(Nito.no, Nav.no, arbeidstilsynet.no)

Ikke oppsøk legekontor om du føler deg dårlig. Ta kontakt via telefon. (Foto: by runnyrem on Unsplash)

Sykdom, smitte og karantene:

Om du mistenker du er syk, oppsøk lege via telefon. Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Aftenpostens jobbekspert nevner av ved sykemelding ytes sykepenger med 100 prosent av lønnen med et omtrentlig tak på 600 000 kroner. Ansatte kan ha rett til full lønn under sykdom, og arbeidsgiver må dekke det som eventuelt går ut over Navs sykepengedekning.

Dersom du blir oppfordret til å være i hjemmekarantene, er det viktig at du tar kontakt med legen for å få vurdert rett til sykmelding. Velger du på eget eller arbeidsgivers initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger.

Om du blir syk følger du Nav sine retningslinjer.

Regjeringen har også sagt at alle som er hjemme med barn i forbindelse med stenginger av skole og barnehager har rett på omsorgspenger. Antall dager ser også ut til å utvides. 

Frilansere, selvstendig næringsdrivende og kulturbransjen

Selvstendig næringsdrivende er blant de mest sårbare arbeidsgruppene i samfunnet i en slik situasjon vi er i nå. De forteller om avtaler og jobber som avlyses i fleng, og har heller ikke det samme trygghetsnettverket som andre ansatte har når det kommer til sykepenger og dagpenger.

Mandag 16 mars ble disse tiltakene satt inn for selvstendig næringsdrivende og frilansere:

  • Etter 17 dager uten inntekt får du 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. Du har rett på sykepenger fra dag den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. 

Om du jobber frilans, kan vise til jevnlige oppdrag og er medlem av folketrygden har du rett til sykepenger etter fraværsdag nummer 17. Frilansere har også rett til å motta dagpenger fordi de er såkalte ikke-ansatte lønnsmottakere. Norsk journalistlag svarer godt på mange spørsmål knyttet til lønn og korona for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som også kan være relevant for andre bransjer. 

Selvstendig næringsdrivende får utsatt innbetaling av forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai. 

Kunstnerorganisasjonen Creo jobber for å fremme et kompensasjonstiltak for musikere, artister og andre kunstnere som som mister inntektsgrunnlaget sitt på grunn av koronavirus-utbruddet. Mer informasjon ligger på deres nettsider.

Hold deg hjemme

Pandemien berører alle, og førsteprioritet er å begrense smittespredningen. Om noen uker ser vi resultatene av isoleringstiltakene, og om vi klarer å spre smitten utover i tid, eller til og med å stanse den helt. Forhåpentligvis vil samfunnet normalisere raskt, men foreløpig vet vi lite. Derfor er din viktigste jobb, uansett hva du jobber som og med, å følge anmodningene til myndighetene. Det betyr at du holder deg hjemme om du har muligheten. Nav har uttalt at deres tjenester ikke vil bremses som følge av utbruddet.