Hvilket arbeidsliv møter vi etter utdanningen?

Svaret på dette spørsmålet kan og bør du selv være med å påvirke.

Kommentar av Ingelin Bergvall (29), faglig ungdomssekretær i LO Agder og student ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Kommentaren ble først publisert i studentavisen Unikum.


Arbeidslivet i dag er preget av midlertidighet, ufrivillig deltid, innleie og stor konkurranse om stillingene.

Jobbsøkermarkedet er arbeidsgivers marked.

For et par år siden i Oslo ble en fast stilling i ferskvaredisken på Meny utlyst, noe som resulterte i over 1200 søkere. Jobben gikk til en med mastergrad i økonomi. I storbyene er det vanskelig å få arbeid, og enda vanskeligere å få fast arbeid.

Slik var det ikke da foreldregenerasjonen skulle ut i arbeidslivet. De gikk etter to års utdanning rett inn i faste stillinger, ofte stillinger det i dag kreves mastergrad og 5-10 års erfaring for.

Politikk og organisering

Det er forskjellige grunner til at utviklingen har gått i denne retningen – to av dem er politikk og organisasjonsgrad. Høyre-politikken er sterkt preget av en prioritering av arbeidsgivernes ønsker om å øke profitt. Dette forsvares med at en rikere bedrift vil ha et ønske om å ekspandere og derfor ansette flere.

Statistikk og forskning viser likevel det motsatte, hverken i Norge eller i USA fører denne politikken til flere arbeidsplasser.

Det andre er organisasjonsgrad – nemlig prosentandelen av dem i arbeid som er organisert i en arbeidstakerorganisasjon, et fagforbund. Det er arbeidstagerorganisasjonene som kjemper frem gode og riktige lønnsvilkår.

Et skjevt fordelt arbeidsliv hvor makten er størst hos arbeidsgiverne får vi når organisasjonsgraden er lav, mens den er høy hos arbeidsgiverorganisasjonene. I dag er under 50 % av arbeidsstyrken medlem av et fagforbund – noe som er bekymringsverdig.

 

SAMFUNNSENGASJERT: Ingelin på Pride i Kristiansand august 2018. Foto: privat

Organiser deg!

LO er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og har i over 100 år kjempet frem de rettighetene vi har i arbeidslivet i dag. Takket være LO har vi 8 timers arbeidsdag, sykepenger, ferie, feriepenger, arbeidsledighetstrygd, en lønn å leve av og mye mer.

Det trygge arbeidslivet vi har i dag står likevel i fare. Mange arbeidstakere forstår ikke at de gode arbeidsvilkårene må kjempes for kontinuerlig, og er avhengig av makten som ligger i en sterk fagbevegelse med høy organisasjonsgrad.

Uten denne makten får vi de lange køene av jobbsøkere, midlertidighet, innleie og ufrivillig deltid. Dette er ikke det arbeidsmarkedet studentene fortjener å møte.

Studenter fortjener et arbeidsliv som ser deres verdi, og møter dem med åpne armer.

I Norge skal man ikke stå med hatten i hånden å trygle om en jobb med en stillingsprosent på 50 % som kundeservicemedarbeider, når man har mastergrad og 400 000 kroner i studielån.

Som studenter er vi morgendagens arbeidsliv – og da må vi sammen kjempe for at det skal være et arbeidsliv oss verdig. Denne kampen kan vi som studentmedlemmer i LO kjempe fra universitetet.

«Dette er ikke det arbeidsmarkedet studentene fortjener å møte.»

Ingelin Bergvall


Ønsker du å bli medlem, eller bare har spørsmål – ta kontakt.

Facebook: LO Student Agder / E-post: [email protected] / Tlf.: 94472973

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂