Inge (26) er førstekonsulent i Oslo tingrett

Lurer du på hva en saksbehandler eller konsulent egentlig gjør? Inge forklarer! 

Av Kirvil Nygaard Skeie

 

1. Hvem er du og hvor jobber du? 

– Jeg heter Inge Sveen, er 26 år, og er saksbehandler/førstekonsulent i Oslo tingrett.

2. Hva går jobben din ut på?

– Jeg arbeider hovedsakelig med straffesaker. Som saksbehandler i domstolen er jeg bindeleddet mellom retten, påtalemyndigheten som tar ut tiltale, forsvarer(e), bistandsadvokat(er) og øvrige aktører. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til all praktisk forberedelse og etterarbeid i forbindelse med rettssakene. Det er en spennende jobb som gir meg mye innsikt i hvordan rettsstaten fungerer!

– Det er en spennende jobb som gir meg mye innsikt i hvordan rettsstaten fungerer!

Inge Sveen

3. Nevn tre arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag.

– Koordinering og planlegging er sentrale stikkord. Oppgaver som jeg utfører stort sett hver dag kan være:

  •  Avklare hvilke datoer som passer for aktørene i en rettssak å møte. Dette er litt av et puslespill når det er mange aktører med.
  • Gjør diverse skjønnsmessige vurderinger på vegne av dommer og retten. En fornærmet i en sak har nødvendigvis ikke alltid automatisk krav på bistandsadvokat etter loven. Da må det gjøres skjønnsmessige vurderinger i henhold til loven.
  • Jeg møter mange ulike mennesker i jobben min. Jeg er for eksempel ofte i publikumsmottaket for å svare på spørsmål folk måtte ha.

Les også: Paul (28) kommersialiserer forskning

 

KOMMUNIKASJON: Inge forteller at det ikke bare går i sakspapirer, men også går en del i kommunikasjon med folk. Foto: privat

4. Har du utdanning? 

– Jeg har et årsstudium i kulturprosjektledelse og en bachelor i juss fra Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (nå Vestlandet).

5. Er denne utdanningen relevant for jobben du har? 

– Ja, den er absolutt relevant for jobben. Når jeg for eksempel oppnevner bistandsadvokater får jeg god nytte av kunnskapen min når jeg skal tolke jussen. Oslo tingrett har som Norges største domstol mange spennende prosjekter gående.

– Da jeg studerte kulturprosjektledelse var det et særlig fokus på å samarbeide og koordinere med andre, og denne lærdommen føler jeg kommer til nytte hver dag i møte med mine kolleger.   

6. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Jeg tror evnen til å kommunisere med mennesker av ulike typer er en viktig egenskap i jobben min. God kommunikasjon med profesjonelle aktører er av avgjørende betydning for fremdrift og god saksavvikling. I møte med sivile i publikumsmottaket er det viktig å være tydelig og å gjøre seg forstått.

– Dessuten mener jeg at det er viktig å være positiv og ikke være redd for å ta på seg de utfordringene som måtte dukke opp. Gjennom å gripe de sjansene man får blir man god og trygg i det man holder på med. Alle har dessuten godt av til tider å teste grensene sine og gå litt ut av komfortsonen.

– Da jeg studerte kulturprosjektledelse var det et særlig fokus på å samarbeide og koordinere med andre, og denne lærdommen føler jeg kommer til nytte hver dag i møte med mine kolleger.

Inge Sveen 

7. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg var til dels skolelei og kjente at jeg ikke var klar for å begynne på en master. Det fristet å prøve seg i arbeidslivet og å tjene litt penger. Etter å ha lest en del stillingsannonser og forhørt meg med andre som hadde samme bakgrunn som meg, så skjønte jeg at det var muligheter for å få jobb i domstolen. Jeg søkte på to stillinger som var utlyst – en i Oslo og en på Vestlandet. Jeg ble veldig glad for at det ble i Oslo ettersom det var hit jeg helst ville.

Les også: Produktsjef Christoffer (28): – Jeg tror det lureste jeg gjorde var å ikke gå rett på studier


I denne artikkelserien tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du en stillingstittel som ikke beskriver jobben din, er vanskelig å forklare, eller som folk flest ikke skjønner hva er? Kjenner du noen som har det?

Tips oss:

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂