– Jeg tenkte at dette bare er en jobb for gamle damer, noe det absolutt ikke er!

Må man være glad i bøker for å jobbe som bibliotekar? Ja, mener Stian (35) – men det aller viktigste er å være glad i lånerne.

Av Oda Tømte


1. Fortell litt om deg selv og hvor du jobber.

– Jeg heter Stian Finstad Svehagen, er 35 år gammel, bor på Tøyen i Oslo og kommer opprinnelig fra Snertingdal i Oppland. Jeg jobber som bibliotekar på Manglerud skole i Oslo.

2. Beskriv kort hva jobben din går ut på, og nevn tre helt konkrete arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag.

– I korte trekk går jobben min ut på å drive og drifte et bibliotek for elevene på skolen. Tre oppgaver jeg gjør nærmest uten unntak, er utlån og innleveringer av bøker, rydding i hyllene og leksehjelp. Da hjelper jeg også elevene med bruk av PC og printer. I tillegg er jeg ansvarlig for innkjøp, og holder boksamlingen ved like og levende for elevene og lærerne, med alt det innebærer av reparasjoner, kassering og så videre.

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– I utgangspunktet har jeg en bachelorgrad med en base i historie og andre humaniora, pluss at jeg har et årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). Årsstudiet er egentlig det første året av en treårig bachelorgrad, men det er mulig å ta dette første året alene.

– Jeg tok dette i voksen alder etter å ha jobbet i faghandel med musikk og lydteknikk i mange år. Jeg har bestandig hatt et ønske om å jobbe i bibliotek, men da jeg begynte å studere første gangen, tenkte jeg at det helt sikkert bare var en jobb for gamle damer – noe det absolutt ikke er!

– Utdanningen er absolutt relevant. Når man jobber i skolebibliotek, er man jo på mange måter biblioteksjef for sitt eget bibliotek. I skolebibliotek er man ofte eneste bibliotekar, og da er det nødvendig med den kompetansen som bibliotekutdanningen gir. Kombinasjonen med bakgrunnen min fra studiene i historie og andre humaniora, kommer jo også godt med i et bibliotek.

– JEG ER JO PÅ MANGE MÅTER SJEF FOR MITT EGET BIBLIOTEK.

Stian Finstad Svehagen

BIBLIOTEKAR: Stian Finstad Svehagen. Foto: Manglerud skole

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Det er viktig å være god med folk. Å være bibliotekar er et serviceyrke, så man må være glad i å kommunisere. I stor grad er man til stede for å hjelpe brukerne på biblioteket. Et bibliotek uten lånere er jo bare en samling bøker. Det er også en fordel å være nysgjerrig og lærevillig for å trives som bibliotekar.

5. Hva vil du si er det mest utfordrende med denne jobben?

– En utfordring kan være mangel på et fagfelleskap – det at man som skolebibliotekar ofte er den eneste som jobber med noe annet enn de andre kollegene dine. Men akkurat det synes jeg går veldig fint, og Oslo-skolene har også forskjellige skolebibliotekarnettverk som kan være til god hjelp når man mangler litt input fra andre bibliotekarer.

6. Hva er det med biblioteket du liker så godt? Hvilket forhold hadde du til bøker fra før av?

– Jeg er vokst opp i et hjem der det alltid var mengder av bøker. Vi ble lest for på senga og møtte tidlig et litterært univers. Det gikk mye i Donald og lignende, selvfølgelig, men det gjorde at det ble sådd et lite lesefrø. Begge foreldrene mine jobbet i et bokbinderi da jeg var liten, så selv om de kanskje ikke leste så mye selv, så var interessen for bøker til stede – og vi hadde fulle bokhyller hjemme. Da jeg ble litt eldre, pleide jeg å være på den lille bibliotekfilialen, og jeg var fascinert over at bibliotekaren til enhver tid visste hvor alt stod hen, og at det på en måte var noe litt høytidelig med å ha tilgang til alle disse bøkene.

– I mer voksen alder er jeg blitt veldig glad i at biblioteket er noe som er tilgjengelig for alle og ikke skiller mellom fattig og rik. Jeg er og har alltid vært veldig glad i å bare gå rundt i biblioteket uten noen plan – rett og slett bare utforske litt til man plutselig finner noe man ikke visste at man ville lese, men likevel bare MÅ lese.

7. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg hadde jobbet med salg i musikkforretninger i mange år. Etter noen omveltninger i jobben jeg hadde tidligere, stod jeg plutselig uten jobb. Jeg hadde lyst til å ta noen grep for å skaffe meg en jobb jeg kunne bli gammel i – en jobb for livet, så å si. Derfor omskolerte jeg med bibliotekfag og havnet i jobben som skolebibliotekar etter å ha vært i praksis på en skole under utdanningen. Jeg er veldig fornøyd med hyllen jeg har havnet på og føler meg veldig hjemme i jobben som bibliotekar.

– PLUTSELIG STOD JEG UTEN JOBB. SÅ TOK JEG NOEN GREP FOR Å SKAFFE MEG EN JOBB JEG KUNNE BLI GAMMEL I.

Stian Finstad Svehagen

8. Er det noe mer du vil tilføye?

– Å være bibliotekar innebærer mange dager som er ganske så like hverandre i selve jobbrutinene – men menneskene man møter vil ofte være forskjellige fra dag til dag. Det er utrolig givende å kunne hjelpe noen å finne frem til en bok eller noe annet som virkelig betyr noe for dem. I biblioteket har alle like stor rett til å bruke de ressursene som finnes, uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Biblioteket er et perfekt og naturlig sted for kulturutveksling, trivsel og lære.

– JEG FØLER MEG VELDIG HJEMME I JOBBEN SOM BIBLIOTEKAR.

Stian Finstad Svehagen


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂