Forklar meg jobben din: rådgiver i migrasjon

Hva gjør egentlig en som jobber med rådgivning og flyktninger? Vi har snakket med Maria Knutsdotter Langås (27).

 

1. Hva er stillingstittelen din og hvor jobber du?

– Min stillingstittel er rådgiver i migrasjon, og stillingen er en samarbeidsstilling mellom Trondheim Røde Kors og Kvalifiseringssenteret for Innvandrere (INN) i Trondheim kommune. Det vil si at jeg har kontor på Røde Kors-huset, men at mitt ansettelsesforhold er gjennom Trondheim kommune.

2. Beskriv kort hva jobben din går ut på

– Jeg jobber med Røde Kors-aktiviteter i migrasjonsfeltet, deriblant Flyktningguide. Disse aktivitetene er rettet mot nyankomne flyktninger og innvandrere som har behov for norsktrening og en vei inn i det norske samfunnet.

– Mye av mitt arbeid består av å planlegge og koordinere rekruttering, kurs, intervju og koblinger mellom frivillige og de som deltar på aktivitetene. Jeg har også jevnlig kontakt med INN for innspill og oppdateringer om målgruppa, slik at Trondheim Røde Kors kan være oppdatert om hvilke behov målgruppa har for våre aktiviteter.

3. Nevn tre konkrete arbeidsoppgaver du utfører stort sett hver dag

– De fleste dager er ganske ulike, men det er enkelte oppgaver som går igjen: Daglig kommunikasjon med frivillige gjennom e-post og telefon. Dette går ofte ut på å avtale kurs, intervju eller koblingsmøter. I tillegg har jeg oppfølging og rekruttering av nye frivillige. Jeg har også daglig kontakt med kolleger i Trondheim Røde Kors og INN i forbindelse med samarbeid og kartleggingsarbeid.

– Mye av arbeidet består av å planlegge og koordinere rekruttering, kurs, intervju og koblinger mellom frivillige og kursdeltakere.
Maria Knutsdotter Langås, rådgiver 

 

VIL GJØRE VERDEN TIL ET BEDRE STED: Maria Knutsdotter Langås. Foto: Ola Krogh Halvorsen

4. Har du utdanning? Hvis ja, hvilken?

– Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Agder, hvor det var mye fokus på utenlandserfaring. Gjennom graden var jeg på studietur i Tanzania, på utveksling i Sør-Afrika og på feltarbeid i Sri Lanka. Min mastergrad er fra Universitetet i Durham, England, hvor jeg studerte Conflict Prevention and Peacebuilding.

5. Er denne utdanningen relevant for jobben du har? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Stillingen stiller ingen krav til en spesifikk utdanningsbakgrunn, men et utdanningsløp innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora er nok ekstra relevant for stillingen. Min bakgrunnen gav meg flerkulturell kompetanse samt analytiske ferdigheter som er til stor fordel i stillingen.

– Når det er sagt, så opplever jeg at organisasjonserfaring som jeg fikk gjennom å være aktiv i studentorganisasjoner ved siden av studiene har vært veldig relevant å ha med seg inn i denne stillingen. I tillegg har jeg selv vært frivillig, noe som er et pluss når man jobber med personer som gjør frivillig arbeid i sin fritid.

– Stillingen stiller ingen krav til en spesifikk utdanningsbakgrunn, men et utdanningsløp innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora er nok ekstra relevant for stillingen.
Maria Knutsdotter Langås, rådgiver 

6. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Veldig mye av jobben handler om å forholde seg til mennesker, enten de er frivillige eller deltakere av aktivitetene. Både for å kunne gjøre en god jobb og for å trives i stillingen må man derfor være glad i å møte nye mennesker og klare å skape gode relasjoner. Mange av personene man jobber med har minoritetsbakgrunn og interkulturell kompetanse og forståelse er derfor en styrke i stillingen.

7. Hvordan endte du opp med denne jobben?

– Frivillighetsorganisasjoner i Norge gjør utrolig mye bra, og jeg har lenge ønsket å jobbe med frivillig arbeid. Da jeg i fjor høst ble ferdig med min mastergradsoppgave, søkte jeg på utlyste stillinger, og gikk innom mulige arbeidsplasser og hørte om de hadde ledige stillinger. Det var på sistnevnte måte at jeg fikk et intervju på INN, og deretter ble tilbudt et vikariat på et halvt år som programrådgiver for flyktninger på introduksjonsprogrammet. Etter en stund ble min nåværende stilling på Røde Kors utlyst internt på INN, og jeg fikk stillingen etter en intervjurunde.


I denne artikkelserien tar Talent Media for seg stillingstitler som Hvermansen ikke nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du en stillingstittel som ikke beskriver jobben din, er vanskelig å forklare, eller som folk flest ikke skjønner hva er? Kjenner du noen som har det?

Tips oss:

 

Synes du flere bør lese denne saken? Del den!