Klimaengasjerte Amanda (27) jobber for å skape en mer miljøvennlig kommune

– Helt ærlig ble jeg litt overrasket da jeg ble kalt inn til intervju. De søkte noen med erfaring, og det hadde ikke jeg.


1. Hvem er du?

– Jeg heter Amanda Lona, er 27 år og kommer fra Horten. Nå bor jeg i Fredrikstad og jobber i Hvaler kommune.

Der er jeg rådgiver for samfunnsutvikling og klima, og jobber med reguleringsplaner, samfunnsutvikling og klima i kommunen.

2. Hva gjør en samfunns- og klimarådgiver?

– Nå om dagen går mye av tiden til stedsanalysen som vi skal gjennomføre på tre av områdesenterne våre. Så langt har jeg gjennomført en workshop og laget ferdig fire ulike spørreundersøkelser.

Det blir forskjellige undersøkelser til næringsdrivende, innbyggere, hytteeiere og turister.

Ellers driver jeg med saksbehandling av reguleringsplaner og følger arbeidet med kommunens arealplan.

Jeg er med på å vurdere og komme med ideer til hvilke satsningsområder kommunen skal gjøre for å bli mer klimavennlig.

Tre ting jeg gjør i løpet av en arbeidsdag er å:

  1. Svare/sende e-post
  2. Lese og skrive mye
  3. Ha møter med kolleger

 

SKRIVING OG LESING: – Man burde være glad i å lese og skrive, for det går det mye i! Ellers er det lurt å være strukturert, det kan plutselig komme mange møter og ulike ting å delta på i løpet av en uke, sier Amanda om jobben. Foto: privat

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg har en bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon fra Universitetet i Agder (UiA), årsstudium i likestilling og mangfold fra NTNU og en mastergrad i globalutvikling og samfunnsplanlegging fra UiA.

Det er mye fra dette som er relevant for jobben jeg har nå, blant annet dette med stedsanalyse – hvordan man ser på og opplever et sted. Det har vi jobbet en del med i studiene.

Å ha med seg likestillingsperspektivet i byutvikling og medvirkningsprosesser er også noe jeg anser som viktig fordi vi skal planlegge en by for alle.

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i jobben?

– Man burde være glad i å lese og skrive, for det går det mye i! Ellers er det lurt å være strukturert, det kan plutselig komme mange møter og ulike ting å delta på i løpet av en uke.

Lærevillig og nysgjerrig er også fine egenskaper å ha. Jeg kjente ikke så godt til Hvaler før jeg fikk jobben, og man kommer langt med å spørre og være interessert i å vite mer.

5. Hva er det “verste” og det beste med jobben?

– Det verste med jobben er vel at jeg ikke hadde noe erfaring da jeg startet, så overgangen fra studier til arbeidslivet har vært stor.

Det beste med jobben er å kunne jobbe med utvikling med så mange forskjellige områder i fokus. Jeg får bidra til tilretteleggingen for hvordan Hvaler skal utvikle seg videre, og det synes jeg er utrolig gøy!

 

BLE LITT OVERRASKET: Da hun fikk jobb rett etter å ha levert masteroppgaven – til tross for manglende arbeidserfaring. Foto: privat

6. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og synes det er veldig spennende med byutvikling og hvordan vi skaper liv på steder. Klima er også noe jeg engasjerer meg for.

Klimaomstilling var tema for masteroppgaven min, og det førte til at jeg fikk en enda større interesse for å jobbe med klimaspørsmål.

«Det verste med jobben er vel at jeg ikke hadde noe erfaring da jeg startet.»

Amanda Lona

7. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg fant jobben på finn.no og søkte. Helt ærlig ble jeg litt overrasket da jeg ble kalt inn til intervju. De søkte noen med erfaring, og det hadde ikke jeg.

Men det viser seg at det er lurt å prøve selv om man ikke passer alle kriteriene arbeidsgiver søker etter. Jeg føler meg veldig heldig som fikk en relevant jobb bare et par måneder etter jeg leverte masteroppgaven.

8. Til slutt: har du noen råd til studenter og kommende jobbsøkere?

– Skriv en bachelor eller master om noe du interesserer deg for og som du kunne tenke deg å jobbe med. Skriv gjerne for en bedrift eller offentlig sektor, da bygger du nettverk innenfor området du vil jobbe med.

Søk på jobber du vil ha og ikke tenk på at du må passe til alle kriteriene.

Til slutt så vil jeg anbefale å legge ut ting på LinkedIn – dette kan være ting du jobber med, eller noe interessant du leser om på studiet. Det er på grunn av LinkedIn at du sitter og leser om meg nå.

«Helt ærlig ble jeg litt overrasket da jeg ble kalt inn til intervju. De søkte noen med erfaring, og det hadde ikke jeg.»

Amanda Lona


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Bør flere lese dette? Del saken! 🙂