Korona: Nordic Choice Hotels må permittere flere hundre grunnet koronaviruset

Antallet bestillinger hos Nordic Choice Hotels har sunket med 50 prosent grunnet korona-pandemien, melder de på sine nettsider. Dette vil føre til permitteringer blant de ansatte i de 207 hotellene rundt om i landet, ifølge konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Covid-19 viruset har nå gjort at myndighetene har satt i gang hastetiltak som ikke har sett dagens lys i fredstider. Blant tiltakene er nasjonal stenging av alle utdanningsinstitusjoner, barnehager og strenge reguleringer av bybilder.

Det fremkommer i statsministerens pressekonferanse, torsdag 12. mars, at tiden fremover er en nasjonal dugnad for å stanse viruset ved at de som har mulighet holder seg hjemme, og at man holder seg på én meters avstand fra hverandre. Dette byr på økonomiske utfordringer for de fleste bransjer. Blant annet hotellbransjen, noe Nordic Choice Hotels føler sterkt på.

Konferanser og møter er kansellert. Noe som er kostbart for hotellene. Foto: Unsplash.

De siste dagers utvikling gjør at Nordic Choice nå opplever et fullstendig fravær av bookinger av rom fremover. Avbookingene har økt dramatisk etter de nye restriksjonene fra myndighetene, noe som gjør at den økonomiske situasjonen forverres dag for dag, sier konsernsjef i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth. 

Sårbar situasjon 

Bedrifter må få inn nok kapital for å betale for sine ansatte, men uforventede hendelser som naturkatastrofer og epidemier kan få kritiske ringvirkninger på økonomien – spesielt i sårbare bransjer som hotell -og reiseliv som krever å få inn et visst antall gjester. 

– Situasjonen er svært dramatisk og med stadig flere offentlige tiltak som medfører bevegelses- eller ansamlingsrestriksjoner, regner vi med at det vil eskalere ytterligere. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå hvor mange av våre ansatte som vil bli berørt, men det dreier seg om flere hundre allerede. Vi frykter og forventer at dette vil stige raskt, sier Silseth.

Samtlige hoteller i Nordic Choice følger utviklingen tett for å sørge for en så ansvarlig håndtering for hvert hotell som mulig. Det medfører at alle hoteller nå vurderer eller har sendt ut permitteringsvarsler. Nøyaktig hvor mange dette berører er ikke oppsummert ennå. Det eneste de vet er at antallet øker for hver dag som går. 

– Vi kommer dessverre ikke utenom permitteringer og ser nå på hver eneste kostnadsbesparende tiltak for å sikre driften og normal sysselsetting når krisen en gang vil avta, sier konsernsjefen.

Statsministeren ga folket beskjed om at det er nasjonal dugnad å holde seg hjemme om man har mulighet. Foto: Unsplash.

Krisepakke 

En permittering er ikke det samme som en nedbemanning, men er en pause i arbeidsforholdet. I Norge er det et strengt regelverk rundt permittering der arbeidsgiver må utbetale lønn i 15 dager etter oppstart av permittering og det normalt er 14 dagers varslingsfrist. Det er de viktigste rettighetene man har som en arbeidstaker som blir permittert.

Ved permittering kan det gjelde et unntak fra varslingsfristen på 14 dager ved ulykker, naturhendelser eller uforutsette hendelser, som gjør at fristen blir kortet ned til to dager. Regjeringen vil nå også komme med tiltak for å korte ned arbeidsgiverperioden på 15 dager for å passe på økonomien til bedrifter rundt om i landet.

Torkel Tveit er partner i advokatfirmaet SANDS i Bergen med spesialisering i arbeidsrett. Han ser at koronaviruset kommer til å treffe de fleste arbeidstakere i Norge. Nå ser han at mange arbeidsgivere begynner å stille seg spørsmålet om de kan bruke den forkortede fristen for å varsle permittering av ansatte. Det Tveit ser på som interessant er hvordan permitteringene vil bli utført:

 

Torkel Tveit i advokatfirmaet SANDS.

– Det ene er varslingstiden før permitteringen kan starte. Det andre som er interessant er hvor lenge arbeidsgiveren må betale lønn etter permitteringen har startet. Regjeringen vil nå som del av en krisepakke forkorte arbeidsgiverperioden slik at arbeidsgivers periode med lønnsplikt reduseres. Dette vil ligge i krisepakken som presenteres i morgen, sier Tveit.

Ekstraordinære grep

Tveit ser at unntaket fra 14 dagers varsel før permittering starter kan bli aktuelt om én eller flere ansatte blir smittet og et hotell på kort varsel må stenge helt eller delvis. Mangel på bestillinger med den konsekvens at det er vanskelig å sysselsette de hotellansatte vil nok ikke være tilstrekkelig grunn for å korte ned varslingstiden.

– Regelen om å korte ned tiden vil ikke være anvendelig om man bare får færre hotellbestillinger slik at de ansatte får mindre å gjøre og det blir mindre inntekter. Det må være en helt spesiell og mer akutt situasjon før den gjelder. For eksempel at man må stenge raskt fordi noen er smittet eller mange ansatte må i karantene, sier Tveit.

Regjeringen kommer nå med tiltak også på permitteringsområdet for å ikke knuse økonomien til bedrifter som allerede er i en sårbar posisjon grunnet pandemien. Dette vil gjøres ved at den pålagte perioden som arbeidsgiver må utbetale lønn under permittering vil bli kortet ned.

Uvisst antall

Det er uklart hvor mange i Nordic Choice som vil få en påske med uant arbeidssituasjon. 

– For våre ansatte, prøver vi å gjennomføre kostnadsbesparinger så skånsomt som mulig, og ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan gå i detaljer for hvor mange og hvem som rammes, sier Silseth.

Endringen av permitteringsregelverket er ikke bare for å skjerme bedriftene, men også de ansatte slik at permitteringene ikke blir utvidet til oppsigelser.

Årsaken til permittering er at en bedrift ikke har nok oppgaver for arbeidstakeren. Slik som hotellbransjen nå opplever i mangel på gjester. Selv om man ikke kommer på jobb, er man fortsatt ansatt og bundet til sin arbeidskontrakt. En permittering er midlertidig. 

Talent Media var i kontakt med flere hotellansatte som ikke ville, eller kunne uttale seg om situasjonen, grunnet beskjed fra overordnede.