NY RAPPORT FRA NIFU: BEGGE KJØNN HAR LIKE MULIGHETER FOR KARRIERE I AKADEMIA. ILLUSTRASJONSFOTO: VASILY KOLODA/UNSPLASH

Kvinner og menn har lik mulighet for karriere i akademia

Kvinner vil undervise, menn vil forske.

En fersk rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at menn i større grad søker seg til det forskningsrettede karriereløpet, mens kvinner i søker seg til det undervisningsrettede karriereløpet.

Rapporten ble lagt frem på Arendalsuka under arrangementet «Hvem vinner det akademiske karriereløpet» torsdag 15. august.

— Det er et interessant funn at det ikke er forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder å gjøre karriere i akademia. I samme fagområde, stillingstype og alder er sannsynligheten lik blant kvinner og menn for å gjøre hopp oppover på karrierestigen, sier prosjektleder og forsker ved NIFU, Nicoline Frølich til studentavisen Khrono.


Et annet hovedfunn i rapporten er av andelen kvalifiserte søkere blir lavere desto høyere i karriereløpet den utlyste stillingen er. Toppstillinger som professorat og dosentstillinger har i snitt to kvalifiserte søkere, mens for stipendiatstillingene er det i snitt syv søkerne som vurderes som kvalifisert. Mange av de kvalifiserte søkerne til professorstillinger er utenlandske.

Det er også vanskelig å rekruttere til folk å jobbe i rene undervisningsrettede stillinger og stillinger i perifere regioner  – spesielt Nord-Norge.

Fakta

  • På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU gjennomført en kartlegging av søkning, rekruttering og mobilitet i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren).
  • Resultatene presenteres i en ny NIFU-rapport i august 2019.
  • Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning.

Kilde: NIFU

Les hele rapporten her.