Lav arbeidsledighet blant mastere to–tre år etter eksamen

Men en del av de sysselsatte masterne er overutdannet.

Vinteren/våren 2019 undersøkte NIFU* arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamen blant mastere som ble uteksaminert i 2016.

De ble uteksaminert på et tidspunkt da det var høy arbeidsledighet etter norske forhold. Likevel er i gjennomsnitt bare 2,4 prosent av disse masterne arbeidsledige vinteren 2019. Det viser Spesialkandidatundersøkelsen 2019.

Det skriver NIFU i en pressemelding.

I tillegg var 3,6 prosent undersysselsatt (ufrivillig deltid) og 1,7 prosent var i ufrivillig irrelevant arbeid.

Alle disse tre formene for mistilpasning var betydelige lavere enn hva som ble målt et halvt år etter eksamen for kandidater uteksaminert i 2015 og 2017.


Det er fortsatt en god del mastere som er mer eller mindre overutdannet for jobben to–tre år etter eksamen, men likevel langt færre enn et halvt år etter eksamen.

Det er også høye andeler som har opplevd minst én periode med arbeidsledighet i løpet av to-treårsperioden etter uteksaminering.

Stor arbeidskraftetterspørsel vinteren 2019 har imidlertid motvirket en mulig effekt av en vanskelig start, slik at totalt sett er arbeidsmarkedssituasjonen blant masterne god to-tre år etter eksamen.

*NIFU står for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Du kan lese hele arbeidsnotatet fra NIFU her!


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇

Slutt på mastersyken – bachelor med praktisk erfaring er viktigst for norske arbeidsgivere