Lavere yrkesaktivitet blant de yngste og de eldste

Det viser en ny arbeidskraftundersøkelse fra SSB.

25. oktober ble tallene fra SSBs arbeidskraftundersøkelse publiserte, og viser fortsatt en økning i den totale arbeidsstyrken. Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Når vi ser på alderssammensetningen av arbeidsstyrken over et lengre tidsperspektiv, slik som vist i figur 2, ser vi at det har blitt færre yrkesaktive i aldersgruppa under 25 år, men noe flere blant de som er begynnelsen av 30-årene og blant de som er i begynnelsen av 50-årene.

Det skriver SSB i en artikkel om funnene i statistikken.

 

lllustrasjon: SSB