LO: Arbeidslivet trenger IKT

– Arbeidslivet vil endres enda raskere i tiden som kommer. Det krever at vi må lære hele livet, sier Julie Lødrup, LOs førstesekretær.

LOs utdanningskonferanse i Sørmarka i Oslo startet i dag.

– Vi trenger å bli bedre på IKT, nesten uansett hva vi driver med. Arbeidslivet etterspør mer spesialisert kompetanse, men det blir også viktigere med sosiale ferdigheter, evne til kritisk tenking og ikke minst evnen til å lære seg nye ting, skriver Lødrup i sitt innlegg som hun holdte under åpningen av konferansen.

 

UTDANNINGSKONFERANSE 2018: Startet torsdag 13. september. Foto: LO 

Omskolering og etterutdanning var også noe av det førstesekretæren trakk fram.

– Det må bli bedre muligheter til både løpende kompetanseheving og til mer omfattende omskolering til andre jobber og yrker. Det er et særlig behov for å styrke etter- og videreutdanningsmulighetene i yrkesfaglige deler av arbeidslivet, sier Lødrup.

FØRSTESEKRETÆR I LO: Julie Lødrup. Foto: Trond Isaksen

Utviklingen kan snu

Den norske arbeidslivsmodellen bidrar til god produktivitets- og inntekstvekst. Men hvis ikke det blir bedre oppfølging av Hovedavtalens bestemmelser om kartlegging, drøfting og oppfølging av kompetansebehov, kan utviklingen snu, skriver LO.

Dette kan på sikt undergrave den norske modellen fordi dårlig mestring av nye arbeidsoppgaver kan slå ut i dårlig helse, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.