– Man må tåle bæsj, blod, matsøl, kjeft og grove ord

Nora Krågebakk (30) jobber som vernepleier. Det er en hard, men givende jobb.

Av Stine Sørensen


1. Hvem er du?

– Jeg heter Nora Krågebakk, er 30 år og er relativt nylig utdannet vernepleier som jobber i Bærum kommune.

Jeg jobber i en bolig med bemanning innenfor psykisk helse og rus, men akkurat her hvor jeg jobber er det primært psykiatri som plager våre beboere. Noen av dem har en historie med rusmisbruk uten at de er i aktiv rus per i dag.

2. Hva gjør en vernepleier?

– Jobben min går ut på å bistå mennesker med utfordringer knyttet til primært psykiatri i alle dagliglivets gjøremål.

Dette kan for eksempel gjelde personlig hygiene, medisinhåndtering, rydding og vasking av eget hjem, anskaffelse av matvarer, organisering av og følge til legetimer, fotpleie og andre ting knyttet til helse og velvære.

Det er viktig at personalet hjelper beboerne minst mulig. Det er utrolig viktig for dem å opprettholde så mange funksjoner som mulig, så lenge som mulig.

Tre helt konkrete daglige oppgaver jeg har er:

1. Utdeling av medisiner.

– Jeg hjelper alle beboerne som trenger hjelp med medisinhåndtering.

Jeg må se at beboerne tar medisinene, men siden dette er en bolig og ikke en institusjon (sykehus, psykiatrisk avdeling etc) er beboerne i sin fulle rett til å nekte å ta medisinene sine.

2. Samtale med beboere.

– Flere av beboerne har tiltak på samtale med personalet, så da går jeg til de jeg har fått fordelt på morgenmøtet og prater med dem.

Samtalene kan bestå av hva som helst, og det er beboer som styrer hva samtalen skal dreie seg om. I tillegg til planlagte samtaler blir det også selvfølgelig en del skravling i fellesområdene.

«Det er viktig at personalet hjelper beboerne minst mulig.»

Nora Krågebakk

3. Lage mat.

– Flere av beboerne har tiltak for hjelp til matlaging. Tre dager i uka innebærer det å varme fellesmiddag levert av et storkjøkken, og resten av uka er det snakk om å varme Fjordland eller lage middag hjemme hos de beboerne som trenger hjelp til det.

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg er utdannet vernepleier ved OsloMet.

Utdanningen gjør meg til autorisert helsepersonell som kan dosere medisin, sette sprøyter under huden og i muskler (men ikke i blodet, type venekateter og blodprøver). Jeg har óg en del kunnskap om fysisk og psykisk helse.

Vernepleiere har også mye kunnskap om lovverket knyttet til helsetjenester, og noe av det som skiller oss fra sykepleiere er inngående kunnskap i adferdsanalyse og psykiatri.

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Man må ha et genuint engasjement for mennesker. Man må tåle bæsj, blod, matsøl, kjeft og grove ord, samt være fleksibel og løsningsorientert. Det er også viktig at man klarer å hodet kaldt i stressende situasjoner.

Man må være innstilt på å legge til rette for at beboerne skal ha muligheten til å ta kloke valg, men også respektere det dersom de velger annerledes. Man må være tålmodig og diplomatisk, samtidig som man evner å sette grenser.

Det er også viktig å inneha et minimum av struktur til oppgaver som medisinhåndtering (feildosering kan i verste fall ta liv, så dette er ekstremt viktig!), vedtaksrevurderinger og organisering av tiltak og kontakt med øvrig behandlingsapparat.

 

MUSIKANT: Nora studerte musikk før hun bestemte seg for å bli vernepleier. Men musikkgleden har hun tatt med seg videre, og ukulelen er fast inventar når hun er på jobb. Foto: Privat.

5. Hva er det «verste» og det beste med jobben?

– Det virkelig verste er når det blir akutt og hektisk, og man blir gående og føle at man tok feil vurderinger eller ikke strakk til. Dette er en jobb hvor man går inn med hele seg, og det er umulig å ikke bli preget av det i enkelte situasjoner.

Det er utrolig viktig å ha gode kolleger man kan drøfte tøffe hendelser med og hente støtte hos, og det er mer eller mindre nødvendig å ha noe som krever oppmerksomheten din på fritiden.

Det beste er når man føler at jobben man gjør virker og har betydning. Når en beboer kommer og sier at hen vil ta livet av seg og alt er mørkt og fælt, og så prater vi sammen en stund og beboeren blir i bedre humør.

Hvis en beboer gruer seg til en undersøkelse så spiller jeg noen sanger på ukulelen for vedkommende mens undersøkelsen pågår. Da blir opplevelsen kanskje ikke så ille allikevel.

I sånne situasjoner føler jeg på mestring og stolthet, og at jeg og arbeidet mitt har verdi. Jeg tror denne jobben er langt mer givende enn veldig mange andre jobber!

«Man må være tålmodig og diplomatisk, samtidig som man evner å sette grenser.»

Nora Krågebakk

6. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Jeg har alltid interessert meg for mennesker og det som foregår i menneskers hoder, men det tok meg mange år å lande på hva jeg ville drive med.

Da jeg endelig fikk vite om vernepleieryrket hadde jeg alt tatt en bachelor i musikk som ikke ledet meg i noen konkret jobbretning.

Jeg hadde tidligere jobbet som ekstravakt innenfor mange forskjellige typer helse- og omsorgtjenester, og jeg visste at jeg trivdes med å jobbe innenfor dette feltet. Men jeg var ikke interessert i å bli sykepleier eller sosionom.

Jeg fant ut at det er manko på vernepleiere, at vi kan jobbe på alt fra sykehjem til boliger til skoler, og at vernepleiere ofte benytter seg at såkalt «miljøterapi» som kort fortalt er behandling gjennom aktiviteter.

I mine ører var dette en perfekt kombinasjon av å få bruk for egne interesser og evner i jobbsammenheng, og å ha en stabil, fast og forholdsvis godt betalt jobb.

7. Hvordan fikk du denne jobben?

– Jeg fikk jobben ved å søke på den gjennom Webcruiter. Jeg skrev min søknad på rim, og dersom du legger ned litt arbeid i å få fram poengene du vil ha med og få en viss flyt i språket kan det muligens være å anbefale.

Det gjør at man skiller seg tydelig fra andre søkere, og kan sile ut strenge sjefer det er vanskelig å jobbe for.

«Jeg skrev min søknad på rim.»

Nora Krågebakk

8. Er det noe mer du vil tilføye?

– Som vernepleier er man garantert jobb, og om man vil jobbe turnus i bolig kan man tjene ganske fett.

Det er imidlertid ikke rettferdig mot verken deg selv eller tjenestemottakere at du velger denne retningen dersom du ikke har et genuint engasjement og forståelse for mennesker i allverdens vanskelige situasjoner.

Dette er ikke et yrke man velger bare for å få jobb!

Min erfaring er også at det kan lønne seg å leve noen år før man begynner på denne utdanningen, da den krever en viss modenhet. Men det finnes selvfølgelig også fantastiske vernepleiere som begynte på studiet rett etter videregående.

Har du noen råd til studenter og kommende jobbsøkere?

– Mitt varmeste råd er å jobbe litt som ekstravakt i eksempelvis hjemmesykepleien eller en bolig med bemanning først, så du får kjent godt etter om dette er arbeidsoppgaver du orker å bruke 37,5 timer i uka på.

«Jeg tror denne jobben er langt mer givende enn veldig mange andre jobber!»

Nora Krågebakk


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Bør flere lese dette? Del saken! 🙂