Mange studenter er misfornøyde med praksis

NOKUT varsler tilsyn: hele 72% av studentene er misfornøyde.

En ny rapport om praksis i høyere utdanning viser at mange studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet sitt.

– Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT*-direktør Terje Mørland i en nyhetsmelding publisert på NOKUTs nettsider.

Direktøren sier at de er kjent med flere at utfordringene i rapporten, men at det bekymrer ham at de ikke har kommet lengre med å ivareta studentenes læringsutbytte når de er i praksis. 

– Derfor vil NOKUT framover ha høy oppmerksomhet på praksis og har startet forberedelsene til et tilsyn eller en evaluering, sier han i nyhetsmeldingen.

Rapporten er basert på resultater fra Studiebarometeret 2016.

 

NOKUT-FROKOST: Seminaret ble holdt 11. september på Kulturhuset i Oslo. Her sitter statsråd Nybø og fremhever de mange positive sidene ved praksis tross utfordringer. Foto: NOKUTs Twitter-konto

Praksis i vinden

11. september arrangerte NOKUT frokostseminar på Kulturhuset i Oslo hvor temaet var praksis, og det var her rapporten ble diskutert. Slik presenterer NOKUT seminaret:

Det blåser en praksisvind over norske universiteter og høyskoler. «Alle» vil ha (mer) praksis, samtidig som utdanninger med etablert praksisdel har store utfordringer. 

Noe av problemene de trakk fram fra rapporten, er:

  • veilederens varierende kompetanse
  • svak sammenheng mellom teori og praksis
  • dårlig kommunikasjon mellom student, praksissted og lærested
  • stor arbeidsbelastning
  • lite relevante arbeidsplasser.

Det skriver NOKUT på Twitter.

Slik fordeler prosentene seg: 18% av studentene er fornøyde med sammenhengen mellom teori og praksis, 10% er mellomfornøyde, og hele 72% er misfornøyde. 

Problemene skal være størst i sykepleierutdanningen.

Ikke det eneste svaret

Både Kunnskapsdepartementet og flere av rektorene ved landets universiteter og høyskoler har tatt til orde for at praksis bør innføres i alle utdanninger.

NOKUT-direktøren mener rapporten viser at praksis er en krevende øvelse.

– Man må tenke grundig gjennom om praksis er den beste læringsformen for at studentene skal oppnå læringsutbyttet og legge godt til rette for studentene både faglig og praktisk. Det er heller ikke slik at praksis er, eller bør være, det eneste svaret på økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, avslutter Mørland.

Her kan du se og høre hele seminaret:

*NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. De har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner.