Maren (19) skal studere noe som gjør henne veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet

Kvinneandelen har økt med 2 prosent fra i fjor.

Det er fortsatt flest menn som vil studere IT. Men andelen kvinner øker.

Og det er viktig, som forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) selv sa det da tallene fra Samordna opptak ble lagt fram 23. juli på OsloMet:

– Kunnskap er makt. Samfunnet er og vil være avhengig av kunnskap om teknologi i fremtiden, og denne kunnskapen kan ikke bare være hos menn.

Derfor er hun glad for at kvinneandelen i IT-studier fortsetter å øke. Ikke veldig mye, men den øker. Faktisk har antall søkere doblet seg de siste fem årene.

Det var ca. 4 500 kvalifiserte søkere som var kvinner, men dobbelt så mange – over 9000 – kvalifiserte menn.

1 182 kvinner og 2 926 menn fikk tilbud.

Holdt på med data siden barneskolen

En av de som sørger for denne økningen, er Maren Spongsveen Lund (19) fra Oslo. Hun har vært interessert i data, programmering og IT siden barneskolen da faren, som jobber med programmering, viste henne enkel spillutvikling.

– Dette interesserer meg! Jeg synes det er gøy å programmere, fortalte hun da vi møtte henne på OsloMet.

På ungdomsskolen tok hun teknologifag, og på videregående ble det IKT.

Selv om mange IT-studenter har jobbtilbud lenge før de er ferdige med studiene, var det faktisk ikke jobbmulighetene som tiltrakk Maren.

– Jeg har valgt utdanning etter ønske og interesse, og kunne gjerne tenkt meg å jobbe med datasikkerhet, spill- eller webutvikling, sier den vordende studenten.

 

FAREN VISTE HENNE SPILLUTVIKLING: Og da var Maren Spongsveen Lund bitt av basillen. Nå venter IT-studiene på OsloMet. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Mangler kunnskap og rollemodeller

Norske bedrifter rapporterer om et stort behov for teknologier. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel.

For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber flere organisasjoner for å få flere jenter inn i teknologi- og IT-bransjen.

Én av dem er NHOs satsing Jenter og teknologi.

– Vi står ovenfor en teknologisk utfordring på alle plan i samfunnet, og det er avgjørende at kvinner også er med på å forme og løse denne utfordringen, sier prosjektleder Løvall (24), og legger til:

– Vi ser at det er en økning i kvinneandelen til IKT-fag, men vi ønsker oss flere til alle teknologifagene. Fortsatt er det alt for få jenter som velger teknologien. 

Hun tror det handler om at jenter ikke vet hvilke muligheter som finnes, og at de mangler synlige rollemodeller som kan inspirere dem.

Derfor drar Jenter og teknologi ut på Norgesturné hver høst for å spre det glade budskap. De ønsker ikke bare å rekruttere jentene til teknologien, men også beholde dem der.

– Vi har ikke et konkret mål når det gjelder antall kvinner i teknologi-bransjen, men målet er at bransjen må rekruttere kompetanse fra hele befolkningen, og det skjer ikke i dag, sier Løvall.


Kvinner søker ikke på stillingene

– Hvordan opplever dere interessen både fra elevene og fra næringslivet?

– Næringslivet er veldig positive til dette! Vi sier jo ofte at det er et skrikende behov for IT- og teknologi-kompetanse, men at de sliter med å finne nok og riktig folk, og da spesielt kvinner.

NHO har 26 000 medlemsbedrifter som hvert år melder inn sitt kompetansebehov, som belyses i NHOs Kompetansebarometer. Tallene fra 2018 viser at behovet bare øker.

– Alt for få kvinner søker på stillingene som lyses ut, sier hun.

Mange jenter som er med på disse inspirasjonsdagene får en aha-opplevelse når de ser hva man faktisk kan gjøre etter å ha studert IT, teknologifag eller realfag.

– De er ikke klar over at man som elektriker kan jobbe på store og spennende prosjekter på lag med andre, eller at en dataprogrammerer kan jobbe for et arkitektfirma og kode nye, bærekraftige byer. Mange ser for seg det typiske bildet: en gutt som sitter foran pc-skjermen i kjelleren.

Det er ikke bare NHOs Jenter og teknologi som jobber for å få jenter inn i bransjen: NTNUs Ada-prosjekt, ODA netteverk, TENK, Girl Geek Dinner Norge, Jenter koder, Kvinner i teknikk og håndverk – for å nevne noen.


Jenter og teknologi

 • Startet i 2003 av Universitetet i Agder.
 • Arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi.
 • Har kampanjer rettet mot foreldre siden de ofte påvirker utdanningsvalgene barna deres tar.
 • Høsten 2016 fikk de støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet og NHO tok over og gjorde det til et nasjonalt prosjekt.
 • I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å styrke laget bak prosjektet.
 • I oktober og november drar de ut på sin årlige Norgesturné.

 

PROSJEKTLEDER: Karoline Løvall (24) har vært prosjektleder siden januar 2019 etter å ha vært medarbeider et halvt år. Selv har hun studert prosjektledelse, men har alltid vært interessert i teknologi. – Jeg håper på støtte fra statsbudsjettet slik at vi kan kjøre i gang med nok et år med Jenter og teknologi, sier hun. Foto: NHO

Arbeidsgivere må gjøre seg attraktive

Bodil Bjanes, administrerende direktør i Experis AVAN*, tror en av årsakene bak utviklingen (at flere kvinner blir interesserte) er at bransjen har blitt flinkere til å få frem at IT er et bredt felt.

Hos dem er kvinneandelen på omlag ti prosent, noe hun mener er altfor lavt.

– Vi har en snittalder på over 40 år. I den generasjonen er det få tekniske arkitekter og rådgivere som er kvinner. Kvinneandelen blant utviklere og prosjektledere er høyere, men det er vanskelig å finne kvinner med teknisk bakgrunn, sier hun i en pressemelding.

Bjanes mener bransjens rekrutteringsstrategier til nå ikke har truffet godt nok.

– Arbeidsgivere må gjøre seg mer relevante for kvinner og legge til rette for at de føler seg velkomne. Kvinner må få vite at de ikke trenger å prestere dobbelt så bra som menn for å komme opp og fram i et mannsdominert miljø, sier Bjanes.

*Experis er et konsulent- og rekrutteringsselskap med over 800 konsulenter og fagområdene er IT, ingeniørfag og økonomi. Experis er en del av ManpowerGroup.

 

STYRKER ARBEIDSPLASSEN: Flere kvinner som jobber med IT innen en virksomhet styrker både faget og miljøet på arbeidsplassen, mener Bodil Bjanes, administrerende direktør i Experis AVAN. Foto: Experis

Har ikke alltid vært en guttegreie

Visste du at programmering før var ansett som et kvinneyrke?

Britiske Ada Lovelace (1815-1852) er kalt «programmeringens mor», og ansett som verdens første dataprogrammerer. Fra krigsarkivene dukker det opp fortellinger om matematikere (kvinner, altså) som regnet ut skuddbaner, og det var de som måtte programmere verdens første elektroniske og programmerbare datamaskin, ENIAC.

Du kan lese mer om det på forskning.no.

IT-fakta

 • Fortsatt søker flest gutter seg til IT-fag.
 • I år er det 2 294 planlagte studieplasser. Det er 51 færre enn i fjor.
 • Likevel er det gitt flere tilbud enn i fjor: 4 108 i år, 3 757 i fjor.
 • Det har vært en jevn økning i antall søkere som har fått tilbud siden 2005.
 • INFOTEKN-fag utgjør 4 % av alle søkere med tilbud i 2019.
 • I 2019 er det 4 108 nye IT-studenter i Norge.

Kilde: Samordna opptak


Les om flere damer i teknologien:

Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne! 👇

Hanna (28) jobber som utvikler – får jobbforespørsler flere ganger i måneden