Maria (28) var på utveksling to ganger. – Vi hadde ansatt henne uansett, sier HR-sjef.

Er egentlig utveksling så viktig for karrieren?

Fristen for å søke utveksling til våren går ut på søndag, altså 15. september 2019 (ved flere studiesteder – ikke absolutt alle. Sjekk ditt studiested).

I gjennomsnittet reiste kun 16 prosent norske studenter ut i 2018, og på bunnen av denne skalaen ligger Nord universitet med kun fem prosent studenter. På toppen troner Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen helt alene med sine 59 prosent.

I følge en rapport fra NIFU i mars i år, er visst ikke internasjonal erfaring så viktig for norske arbeidsgivere.

Dette synes vi rett og slett er litt merkelig. Hva sier det om de som ansetter fremtidens arbeidstakere? Er vi fortsatt nisse-Ola med lua godt trukket over ørene?

Talent Media sjekker ståa på nytt et halvt år senere, og svaret et ikke like svart-hvitt.

Se hvor mange utvekslingstudenter det er ved hvert studiested i menyen under.

— Trykk for å se

Prosent uteksaminerte studenter med utveksling (2018)

 1. Norges handelshøyskole 59 %
 2. Universitetet i Bergen 27 %
 3. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 27 %
 4. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 24 %
 5. Universitetet i Oslo 22 %
 6. Norges idrettshøgskole 21 %
 7. Høgskulen i Volda 20 %
 8. Universitetet i Agder 20 %
 9. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18 %
 10. VID vitenskapelige høgskole 18 %
 11. Handelshøyskolen BI 16 %
 12. Lovisenberg diakonale høgskole 16 %
 13. Høgskulen på Vestlandet 14 %
 14. Kunsthøgskolen i Oslo 13 %
 15. Universitetet i Stavanger 12 %
 16. Norges musikkhøgskole 12 %
 17. OsloMet – storbyuniversitetet 11 %
 18. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 11 %
 19. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 9 %
 20. Universitetet i Sørøst-Norge 9 %
 21. Høgskolen i Innlandet 9 %
 22. Høgskolen i Østfold 7 %
 23. Høyskolen Kristiania 6 %
 24. MF vitenskapelig høyskole 6 %
 25. NLA Høgskolen 6 %
 26. Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 6 %
 27. Nord universitet 5 %

Kilde: Norsk senter for forskningsdata

 Utdanningsminister: for store forskjeller i dag

Det er mye å stille spørsmålstegn ved her. Hvorfor i all verden er forskjellen så stor fra UiB til NHH, hvorfor har Nord kun fem prosent, og kan de lave tallene til Høyskolen Kristiania ha noe å gjøre med at mange studenter må velge mellom utveksling og internship?

Vi skulle gjerne besvart alle spørsmålene i én artikkel, men den hadde blitt lang som en bibel, og dessuten er det karriere og arbeidsmarked som er vårt oppdrag.

Men for ordens skyld kan vi jo legge inn et sitat fra forsknings- og høyere utdanningsminster Iselin Nybø (V) om disse tallene – sitert via Aftenposten:

I dag er det for store forskjeller på hvor tilrettelagt det er for at studentene kan reise ut, mener utdanningsministeren. Det vil hun endre på.

– Vi jobber med en stortingsmelding om mobilitet. Der vurderer vi blant annet om man bør innføre utenlandsopphold som en integrert del av alle grader – med mulighet for å velge det bort. Alle utdanningene bør tilby utenlandsopphold, og det skal være lett og sømløst å få informasjon om utveksling, sier Nybø til Aftenposten.

Hvorfor skal man egentlig dra på utveksling, da? 

Det har naturligvis blitt forsket på dette, så det er ikke bare synsing:

De tydeligste funnene i studier av utveksling og utenlandsopphold er resultater knyttet til personlig og sosial utvikling:

økt forståelse for moralske og etiske problemstillinger, styrket selvtillit og evne til kommunikasjon, økt evne til å engasjere seg i egen læring og styrket kapasitet for problemløsning.

Men tilbake til tema: har utveksling egentlig noe å si for karrieren i ettertid?

IKKE STORE TALLET: Til tross for mange muligheter og god kommunikasjon med resten av verden digitalt, er det ikke mange norske studenter som utveksler. Foto: privat (fra universidad de Deusto i Bilbao, Spania)

Fakta om utveksling i Norge

 • I 2018 dro 47 338 norske studenter på utveksling.
 • Flere kvinner enn menn reiser på utveksling.
 • Ca. én av syv drar på utveksling.
 • De tre største barrierene for å ikke dra på utveksling er: hensyn til familie, man trives der man er, dårlig informasjon fra studiestedet.

Kilde: Rapporter fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga og Norsk senter for forskningsdata

Maria dro på utveksling til Sør-Afrika og California

Elliptic Laberatories er et norsk og Oslo-basert programvareselskap som jobber med de største mobilselskapene i verden. Med kunstig intelligens og ultralyd lager de sensorer til mobiltelefoner og IoT-dingser («Internet of Things») som gjør at du kan kommunisere med telefonen uten å måtte ta på skjermen.

– Du kan for eksempel gjøre en håndbevegelse og en selfie blir tatt, forklarer Maria Utseth Christoffersen.

Hun er maskiningeniør fra NTNU, og vært ansatt i Elliptic Labs i to år som mekatronikkingeniør. 

Ikke hørt om det, du heller? Det er en sammenslåing av mekanikk og elektronikk, rett og slett. Men nok om det!

Maria har nemlig, som du kanskje har gjettet, vært på utveksling. Hele to ganger. Først ett semester i Sør-Afrika høsten 2014, deretter ett semester i California våren 2015.

– Jeg ville gjøre noe annet og oppleve nye kulturer. At universitetene hadde et godt rykte med godt faglig tilbud var viktig for meg, sier Maria.

Hun forklarer at det var ganske vanlig blant hennes medstudenter å dra på utveksling.

– Det var litt risiko i å ikke være helt sikker på om fagene kom til å bli godkjente, men det gikk bra, og det gjør som regel det hvis man har gjort grundig forarbeid, sier hun.

– Ikke dra på utveksling kun for å fylle CV-en

– Hva var det viktigste du tok med deg fra utvekslingen? 

– En opplevelse av et annet type samfunn enn jeg var vant til. En annen måte å lære på, og kanskje en større åpenhet for mennesker. Spesielt Sør-Afrika var veldig annerledes. Faglig sett fikk jeg mye ut av begge oppholdene.

– Har du noen råd til de som vurderer å dra på utveksling? 

– Gjør et godt forarbeid først og ha en plan med utvekslingen og hva du faglig ønsker å få ut av det. Det er en gøy og spennende tid, og man får mange nye inntrykk.

– Er det noen spesielle typer som ikke burde dra? Hvis man for eksempel er veldig sjenert? 

– Jeg tror det går mer på om man har lyst eller ikke, ikke personlighetstype. Man møter jo studenter som er i samme situasjon som deg. I Sør-Afrika bodde jeg for eksempel i et hus med ni andre nasjonaliteter. Det gikk helt fint, men noen kulturkræsj var det selvfølgelig, forteller hun og avslutter:

– Men jeg hadde ikke dratt på utveksling kun for å få det på CV-en.

UTVIKLER SENSORER TIL MOBILTELEFONER: Maria demonstrerer hvordan man kan ta selfie med hånden ved hjelp av sensorer og ultralyd. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Hadde ansatt henne uansett

Det bekreftes av hun som var med på å ansette Maria; nemlig HR-sjef Britt Narmo.

– Helt ærlig, så hadde ikke utveksling noe å si da vi ansatte Maria.

– Vi så etter personlighet og kompetanse, og da Maria kom uoppfordret på døren med CV-en sin, skjønte jeg med én gang at henne måtte vi ha, sier Narmo.

Maria hadde altså fått jobben helt uavhengig av utvekslingen.

– Men språk er viktig! Kina og USA er våre største markeder, så det er viktig at de som jobber her behersker engelsk godt, fortsetter HR-sjefen.

– Det vi ser etter, er noen som kan utføre de oppgavene vi trenger, men som også er trygge på seg selv. Om Maria har fått denne tryggheten noe på grunn av utvekslingen, det vet vi jo ikke, vi spurte ikke spesifikt om det da vi intervjuet henne.

HADDE INGENTING Å SI: Maria (28) jobber i et verdensledende programvareselskap – men hadde fått jobben uansett om hun hadde dratt på utveksling eller ikke. Foto: Synnøve S. Fallmyr

DNB: – Utveksling symboliserer åpenhet, motivasjon og nysgjerrighet. Det vil vi ha.

DNB topper listene over de mest attraktive arbeidsplassene blant unge voksne, så vi spør derfor dem om de synes utveksling er viktig når de skal ansette nyutdannede:

– Vi er jo et internasjonalt konsern, så det er klart at internasjonal erfaring er viktig, svarer rekrutteringsansvarlig i DNB, Karoline Nauste.

– Det at man har forståelse for andre språk og kulturer, og erfaring med hvordan ting fungerer andre steder enn Norge, er positivt, sier Nauste.

Hun påpeker at viktigheten av den internasjonale erfaringen avhenger av hvilken stilling man søker på, men at det uansett er positivt – spesielt i de avdelingene som er rettet mot det internasjonale markedet.

– Det er vanskelig å si noe om hvor viktig det er, men for oss betyr utvekslingen mest at kandidaten har et åpent sinn, er nysgjerrig og modig nok til å reise ut. Det er nærmest det utvekslingen symboliserer som er viktigst, forklarer Nauste.

JA TIL UTVEKSLING: Rekrutteringsansvarlig Karoline Nauste i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Evry: – Internasjonal erfaring er viktig, spesielt hvis du selv vet hva du har lært

På samme popularitets-liste som DNB finner vi også IT-selskapet Evry. Hvordan er ståa her?

– Ja, internasjonal erfaring er viktig for oss når vi skal ansette nyutdannede, og det er hovedsakelig på grunn av to ting:

Det ene er den personlige utviklingen man gjennomgår. Man får en bedre forståelse for andre kulturer og seg selv i samspill med dem. I Evry er vi opptatte av mangfold, og det er en fordel at de som søker jobb hos oss har erfaring med verden utenfor Norge, sier Geir Remman, pressekontakt i IT-selskapet Evry. 

Det andre er den faglige utviklingen.

– Det er en stor fordel hvis man har studert ved et universitet som gir god faglig utvikling, hvor man har vært med i prosjekter som er relevante for oss. Vi har for eksempel noen som har vært i Asia, og andre har vært i Silicon Valley, sier han.

– Til syvende og sist handler det om å skaffe seg erfaring om hvordan andre gjør det, og hvordan vi kan lære av det. Vi jobber jo i grenseland mellom innovasjon og entreprenørskap, så det er viktig å kunne tenke nytt og utfordre det etablerte, og det må man ofte på utveksling. 

Det som er viktig, er at jobbsøkeren kan dokumentere dette i en ansettelsesprosess.

– Kandidaten bør kunne vise til et relevant prosjekt, oppgaver man har utført, studentgrupper man har deltatt i, eller organisasjoner man har samarbeidet med. Slike konkrete eksempler bidrar til å synliggjøre faglig og personlig utbytte av et studentopphold utenlands, avslutter Remman.

JA TIL UTVEKSLING: Er det vi konkluderer med etter en telefonprat med Evry. Foto: pressebilde

Har du vært, eller skal du på utveksling? Vi spurte fire studenter ved Høyskolen Kristiania.

Fredrik Knutsen (26), går tredje og siste år på Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling:

– Har du vært på utveksling? 

– Nei. Hvis jeg skulle dratt, ville det vært til et eksotisk og annerledes sted, som Vietnam. Men jeg hørte at kvaliteten på de studiene er så lave, så jeg endte opp med å ikke søke.

– Tror du internasjonal erfaring kommer til å være viktig hos de du søker jobb hos? 

– Jeg håper ikke det for min del. Hvis vi starter noe selv, betyr det jo ikke så mye.

Aiman Waarie (23), samme år og studium som Fredrik:

– Har du vært på utveksling? 

– Nei. Jeg fikk studierelevant deltidsjobb, så jeg valgte å bygge nettverk i stedet for.

– Hadde du dratt hvis du ikke hadde fått jobben? 

– Jeg vurderte det, men blant annet på grunn av at jeg nylig hadde signert ny leilighetskontrakt, så hadde jeg nok ikke dratt uansett.

INGEN UTVEKSLING DENNE GANG: Fredrik (til venstre) og Aiman dro ikke på utveksling under sitt studieløp på Høyskolen Kristiania. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Må velge mellom utveksling og praksis

Kristin Fjellberg (23), går førsteåret på HR og personalledelse:

– Jeg vurderer å dra. Jeg tror det vil være en spennende opplevelse og god erfaring, så er det jo gøy å gjøre noe annet. Men saken er at halvåret vi kan velge internships er samtidig, så vi må velge mellom utveksling eller internhsips. Og hvis man tenker litt lenger mot nettverksbygging og slik, kan det jo være lurest å velge internship.

Victoria Giller (20), samme år og studium som Kristin:

– Jeg vurderer også å dra. Men det er vanskelig å si noe om det nå. Jeg tror utveksling er bra for å oppleve nye ting, samtidig som man får internasjonal erfaring.

MÅ VELGE MELLOM INERNSHIP OG UTVEKSLING: Et vanskelig valg – begge er viktige erfaringer. Kristin til venstre og Victoria til høyre. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Alt er relativt

Som du sikkert tenkte i utgangspunktet, og fått bekreftet nå, er det naturligvis slik at det varierer veldig fra bransje til bransje, stilling til stilling, fra person til person om utveksling er avgjørende for om du får jobben eller ikke.

NOKUT har forsket en del på dette, så hvis du ikke har fått nok utvekslingsstoff nå, kan du jo kose deg med disse rapportene, eller lese enda mer om emnet fra tidligere i år:

Internasjonal kompetanse er ikke så viktig hos norske arbeidsgivere

Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇