Med fagbrev i bunn vet ingeniør June (26) hvordan ting fungerer på gulvet

June Nesblom forklarer oss jobben sin som ingeniør for vann og avløp i kommunen.

Av Anneli Charlott Ellingsen


1. Fortell kort om deg selv!

– Mitt navn er June Nesblom, jeg er 26 år og kommer fra Meløy i Nordland. Etter noen år i Trondheim både bor og jobber jeg nå i Meløy.

2. Hvor jobber du og som hva?

– Min stillingstittel er ingeniør og jeg jobber på teknisk avdeling i Meløy kommune. Jeg jobber innen kommunalteknikk som dekker områdene havn og kai, vei, vann og avløp. For min del jobber jeg mest med vann og avløp, som er et kommunalt ansvar. I tillegg er en stor del av jobben å forvalte lover og forskrifter, diverse kommunal saksbehandling og utarbeidelse av politiske saksfremlegg.

3. Hva går jobben din ut på?

–  Jobben min går mye ut på å forvalte de kommunaltekniske anlegg på best mulig måte med de midlene man har til rådighet. Det innebærer både den daglige driften, diverse vedlikehold,
oppfølging av økonomi og budsjett, planlegging og prosjektering av nye anlegg og arbeid med HMS.

– Som ingeniør har jeg stort sett ansvar for de overordnede administrative oppgavene, planlegging, prosjektering og koordinering av arbeidsoppgaver og prosjekter. I tillegg jobber jeg med å forvalte lover og forskrifter hvor kommunen er myndighet og gjør saksbehandling av diverse søknader, som utslippstillatelse for avløp, avkjørselstillatelse, gravemeldinger også videre.

«Som ingeniør har jeg stort sett ansvar for de overordnede administrative oppgavene, planlegging, prosjektering og koordinering av arbeidsoppgaver og prosjekter.»

June Nesblom

MYE KOMPETANSE: June har fagbrev som prosessoperatør, bachelor i materialteknologi, og tar nå fag innen bygg og anlegg ved UiT. Foto: privat

4. Nevn tre konkrete arbeidsoppgaver du gjør stort sett hver dag.

– Helt konkrete arbeidsoppgaver jeg gjør stort sett daglig på jobb er:

  1. Oppfølging av utbyggingsprosjekter, med alt fra budsjett, offentlige tillatelser, byggemøter til befaringer på byggeplass og arbeid med HMS.
  2. Behandling av søknader og svare på telefoner og andre henvendelser fra innbyggere om det som måtte gjelde de kommunaltekniske anleggene. Vi er jo først og fremst her for å yte service til folket.
  3. Ellers går det mye i møter med avdelinga, tverrfaglige grupper, prosjektgrupper, konsulenter, entreprenører, ledelse og politikere.

5. Hvilken utdanning har du?

– Jeg har fagbrev som prosessoperatør og har tidligere jobbet innen kjemisk prosessindustri. Etter læretiden tok jeg forkurs for ingeniør før jeg tok en bachelor i materialteknologi ved NTNU i
Trondheim. Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som er opptatt av god kompetanse, som tilrettelegger for at jeg skal kunne fortsette å studere. For tiden tar jeg fag ved UiT Narvik innen bygg og anlegg.

6. Er utdanningen relevant for jobben din?

– Absolutt. Jeg er glad jeg har fagutdanning i grunn, hvor jeg har vært på gulvet og sett hvordan ting fungerer i praksis. Det skaper en bredere forståelse for faget. Materialteknologi er nok ikke den mest relevante bacheloren for å jobbe i kommunen, men jeg har likevel mange fag som er relevante. Det er nok flest byggingeniører rundt om i kommunene, men all ingeniørkunnskap bidrar til et godt tverrfaglig team.

«Jeg er glad jeg har fagutdanning i grunn, hvor jeg har vært på gulvet og sett hvordan ting fungerer i praksis.»

June Nesblom

7. Hvilke ferdigheter og egenskaper skal til for å trives i jobben?

– For å trives i denne jobben bør man like et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Man bør også være ryddig og jobbe systematisk, da det er mye man har ansvar for og det er strenge krav til
kommunal saksbehandling. Spesielt i små kommuner vil man kunne få et stort ansvar innen forskjellige fagfelt, så det lønner seg å være fleksibel. Men til gjengjeld får man en fantastisk erfaring og god faglig bredde.

8. Hvor endte du her?

– Da jeg var ferdig med utdanning fra NTNU var det ut i verden å søke jobb. Jeg var åpen for å flytte hvor som helst, men så oppdaget jeg at Meløy kommune søkte etter ingeniør. Jeg søkte, var på intervju og fikk jobben. Helt tilfeldig havnet jeg tilbake på hjemlige trakter.

9. Hva er mest utfordrende med jobben?

– Man skal kunne innen flere store fagfelt. I tillegg er det mye lovverk å forholde seg til, og det at alt man jobber med i en kommune stort sett er offentlig.

– Helt tilfeldig havnet jeg tilbake på hjemlige trakter.

June Nesblom

10. Hva er mest spennende?

– Det mest spennende er å være med på utbyggings- og utviklingsprosjekter. Å følge et prosjekt fra idé og prosjektering til å se det ferdige resultatet som kommer innbyggerne til gode, enten det er ny vei eller et nytt vannverk.

11. Noe å tilføye?

– I hele landet er det et stort etterslep på vann og avløp og det vil i årene som kommer være masse jobb for ingeniører i kommunene. I tillegg er det å jobbe i kommunen en trygg og god arbeidsplass hvor man har fine, fleksible ordninger og ikke minst forutsigbarhet. Folk må ha vann, uansett hva. Det er til tider en krevende jobb med masse utfordringer, men det er nettopp det som motiverer meg.


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg jobber og titler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en jobb vi bør skrive om?

Tips oss:

Synes du flere bør lese denne saken? Del den! 🙂