Michelle (23) skal studere tegnspråk. Til tross for stort behov, får språkstudier færre søkere.

Flere tegnspråktolker er ufaglærte og behovet for fagkompetanse er stort.

Kategorien språk i Samordna opptaks søkerliste var en av dem med størst nedgang i antall førstevalgssøkere.

Fra 2018 til 2019 sank antall førstevalgssøkere i april med -10,1 %. Det er hakket over «reiseliv», som sank mest med -10,4 %.

Én av de som faktisk hadde språk som sitt førstevalg, var lærer Michelle Morgen (23) fra Skien. 

Det er snakk om språket som ikke høres: tegnspråk.


Språkstudier 2019

  • 6 % av alle søkere som fikk studietilbud i juli 2019 var innen kategorien språk.
  • Det er 5 735 søkere mot 6 131 i fjor.
  • Kategorien språk i Samordna opptak innebærer språkstudier og litteratur.
  • Det er færre studieplasser i år enn i fjor (3 272 i 2018, 3 203 i 2019).
  • 66,6 % som fikk tilbud var kvinner. 33,4 % var menn.
  • Fag som journalistikk og kommunikasjon er ikke en del av språkkategorien.

Kilde: Samordna opptakViktig å kunne som lærer

– Jeg har sett mange stillinger hvor de trenger tegnspråktolker i skolen, sier Mogen.

Med lærerutdanning for grunnskolen i bunn og med tegnspråk-studier vil Michelle Mogen (23) fra Skien øke lønnen sin og være av stor etterspørsel i skolene.

– Tenk så flott det hadde vært å bli den læreren som setter i gang tegnspråk som valgfag i 7. klasse, smiler hun.

Hun skal snart begynne som student på OsloMets årsstudium i tegnspråk.

– Å kunne tegnspråk åpner en dør for å kommunisere med mennesker jeg ellers ikke kunne snakket med, og jeg synes det er både viktig og interessant som lærer å kunne kommunisere med alle, sier hun.

Michelle har brukt både hjertet og hjernen, hvis vi skal si det slik, når hun har valgt sin studie- og yrkeskarriere.

– Jeg vil være til hjelp, være til nytte. Å bli lærer var noe jeg ble fordi jeg hadde lyst. Å ha gode muligheter for å få jobb etterpå var en bonus.

– Hva tenker du om at søkertallene til språk synker?

– Det synes jeg er synd. Vi kommuniserer og bruker språket vårt hele tiden, så det er utrolig viktig.

Et raskt søk på «tegnspråk» på NAV viser 22 stillinger i 12 annonser (26. juli 2019).

PROREKTOR VED OSLOMET: Nina Waaler. Storbyuniversitetet har fått 10 nye studieplasser på tegnspråk i år. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Regjeringen satser på tegnspråk

Ikke alle lærere som underviser i norsk tegnspråk har undervisningskompetanse i faget.

Andelen lærere med denne kompetanse har imidlertid økt fra 60 % i 2015 til 79 % i 2018, i følge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– I dag er det for få lærere som har kompetanse i faget norsk tegnspråk. Det er viktig at skoleelever får et godt undervisningstilbud og derfor må flere lærere få tilbud om å styrke kompetansen i norsk tegnspråk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i pressemeldingen.

Kunnskapsdepartementet har tildelt 10 nye studieplasser til OsloMets tegnspråkstudium i år. Det er prorektor Nina Waaler glad for, og nå har de 40 studieplasser å tilby.

– Det er ikke så kjent at det er behov for kompetanse innen tegnspråk, sier Waaler. 

De samarbeider med organisasjoner som har uttrykt et stort behov for flere tegnspråktolker.

– Flere studieplasser er et viktig grep for å styrke kvaliteten og kapasiteten til å tilby utdanning for tegnspråklærere. Det vil på sikt gjøre at enda flere døve og hørselshemmede barn får den opplæringen de har rett på, Nybø.

De nye studieplassene kommer på toppen av den millionen Kunnskapsdepartementet allerede har bevilget til utviklingen av en masterspesialisering i norsk tegnspråk i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og trinn 5–10.

JURIST OG UTDANNINGSMINISTER: Iselin Nybø. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Tegnspråk og tolking

  • Finnes som årsstudium og bachelor.
  • Studiesteder: NTNU (bachelor og årsstudium), Høgskulen på Vestlandet (bachelor), og OsloMet (bachelor og årsstudium).
  • Du kan bli ansatt som tolk ved tolketjenestene på hjelpemiddelsentraler, ved arbeidsplasser der det arbeider døve, i skoler og høyere utdanning eller ved ulike institusjoner og organisasjoner.
  • Du kan også å jobbe som frilanstolk.

Kilder: Høgskulen på Vestlandet og utdanning.no.


Les også: 

Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne! 👇