Mikael Alserud (33) utvikler innovasjonsprosjekter for en av Norges største eiendomsforvaltere

Forklar meg jobben din: – Jeg jobber ofte med andre som har mer erfaring enn meg, og da er det viktig å være ydmyk og nysgjerrig.

Av Stine Sørensen


1. Hvem er du?

– Jeg heter Mikael Alserud og jobber som Transformation Manager i et samarbeid mellom Coor Service Management og Storebrand Asset Management. Jeg er 33 år gammel og kommer fra Sverige, men har bodd og jobbet i Norge siden 2015.

Før jeg kom til Coor så jobbet jeg som konsulent i selskapet EY, først tre år i Sverige og så tre år i Norge.

2. Hva gjør en Transformation Manager?

– Først må man forstå hva slags type kontrakt Coor og Storebrand har. Storebrand er gjennom sin eiendomsportefølje en av de største eiendomsforvalterne i Norge. Coor er en av Nordens ledende Facility Management-foretak og har ansvaret for teknisk drift, rengjøring og sikkerhet for 21 av Storebrands eiendommer.

Mitt ansvar som Transformation Manager er og sammen med Coor og Storbrand identifisere, prioritere, utvikle og gjennomføre store og små forbedrings- og innovasjonsprosjekter.

Det kan for eksempel være at vi skal minske kostnader gjennom å investere i nye tekniske løsninger, som å implementere rengjørings- og sikkerhetsroboter.

Det kan også være å utvikle helt nye serviceområder som Storebrand og/eller Coor kan tilby leietakere, som både kan skape mer fornøyde kunder og nye inntektskilder.

«Slik får vi et samme mål og insentiv, og jobber sammen for å nå dem.»

Mikael Alserud

– I min rolle er det derfor viktig at jeg har en forståelse for hvilke forbedringsbehov som finnes i dag, men også å vite om hvilke trender og muligheter som vil dukke opp i fremtiden.

Slik kan jeg sørge for at Coor og Storebrand leder utviklingen av moderne egenskaper, og dermed skaper Norges mest fornøyde leietakere.

Tre helt konkrete oppgaver som jeg har hver dag er:

  1. Møte noen av mine mange beslutningstagere for å forstå hva vi burde jobbe med videre.
  2. Forbedre møter for å overbevise mine beslutningstagere om hva jeg mener vi burde gjøre.
  3. Å være prosjektleder for noen av de mange forbredringsintiativene vi har gående.

 

MÅLRETTET: Mikael jobber hele tiden for å nå et mål, enten det er hans eget, bedriftens eller leietagerens. Foto: Privat

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg er utdannet siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige, men jeg vil si at de ferdighetene jeg utviklet som konsulent er betydelig mer relevante for mitt arbeid.

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– Det er veldig mange beslutningstagere som skal håndteres, og mange formelle og uformelle møter hver dag. For å lykkes i min jobb må man derfor synes det er kult å treffe og jobbe med mange ulike typer mennesker.

Ydmykhet og nysgjerrighet er også ekstremt viktig. Majoriteten av de jeg treffer har mye mer erfaring enn det jeg har, uansett om det er en driftstekniker eller en som er bærekrafts-ansvarlig med ingeniørtrening.

Det er ofte de som sitter med svar og løsninger, og min jobb er å forsikre oss om at vi anvender deres kunnskap på godt nok vis. Slik kan vi forbedre oss og nå våre strategiske mål.

Jeg tror også det er viktig å ha en driv for å skape forretningsmuligheter eller salg. I det minste synes jeg det er gøy hvis du har en driv til å være involvert og skape verdi. Det er også viktig å ha denne forståelsen for å kunne «selge inn» løsninger og prosjekter internt.

5. Hva er det “verste” og det beste med jobben?

– Det verste er at det er så mye jeg vil gjøre, men verken jeg eller selskapene har tid til å gjennomføre alt.

Det beste er at jeg treffer og jobber med mange mennesker som arbeider med utvikling i eiendomsbransjen.

6. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Først var jeg ganske uinteressert i dette yrket. Facility Management var noe jeg hadde vært borti under min forrige jobb, uten at det interesserte meg. Men når jeg fikk vite at jeg hadde noe erfaring innen feltet fra før, samt at jeg skulle jobbe med innovasjon og forretningsutvikling, ble jeg interessert.

Under den første intervjurunden traff jeg fire personer som representerte både Coor og Storebrand, og fikk en god følelse på teamet jeg skulle jobbe med. Det fikk meg til å takke ja til jobben.

«Ydmykhet og nysgjerrighet er ekstremt viktig.»

Mikael Alserud

7. Hvordan fikk du denne jobben?

– Det var et rekrutteringsfirma som kontaktet meg. Jeg var en av få i Norge som hadde forståelse og interesse for en Vested-kontrakt*, noe som hjalp veldig.

Til slutt: har du noen råd til studenter og kommende jobbsøkere?

– Ikke planlegg for mye. Søk jobber og oppgaver som virker kule og utfordrende. Da øker sannsynligheten for at du presterer bra, samtidig som du gjør noe du liker.

Når man vurderer en mulig jobb, er det viktig å tenke over to ting: Hva kommer jeg til å lære på ett til to år, og kommer jeg til å ha en god sjef. En god sjef vil utvikle, beskytte og motivere deg.

*En Vested-kontrakt er en ny type kontrak i Norge hvor leverandøren får betalt etter hvor fornøyd leietaker er. Storebrand Asset Management og Coor er først i Norge med ny type kontrakt. Nye og innovative løsninger belønnes ekstra.


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Bør flere lese dette? Del saken! 🙂